Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Vladimir Gvozden
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Stojanović Pantović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs, ana.topoljski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3873

Vrh strane