Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Ljiljana Mihić    
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Dinić
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
telefon: 458-948, 485-3919

Vrh strane