Tamara Valčić Bulić

Tamara Valčić Bulić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet  209
E-adresa tamara.valcic.bulic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Gimnaziju i prvi ciklus osnovnih studija francuske književnosti završila je u Parizu (Licence de Lettres Modernes Sorbonne, Paris IV). Diplomirala je francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i magistrirala, Doktorirala je 2009. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti francuske renesansne književnosti (Naslov završnog rada Evolucija francuske kratke narativne proze XVI veka i Beninj Poasno). Na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta radi od 1994. Šef Odseka za romanistiku je od 2015.godine.

Objavila je niz članaka i studija u domaćim i stranim časopisima i tematskim zbornicima (Revue de littérature comparée, Réforme Humanisme Renaissance (RHR), kod renomiranih francuskih izdavača Honoré Champion, Classiques Garnier). Njenu monografiju Francuska renesansna priča, novela i pripovest objavio je 2014. Filozofski fakultet u Novom Sadu. Predavala je i izlagala u Francuskoj, Italiji, Španiji, Poljskoj, Rumuniji, Sloveniji, Crnoj Gori, Srbiji. 

Kao honorarni saradnik radila je na Filološkom fakultetu u Beogradu (1999-2001) kao i na specijalističkim studijama prevođenja (2004-2008) u organizaciji Fakulteta političkih nauka, ESIT-a (Paris III) i Alternativne akademske mreže u Beogradu (AAOM). Između 2006. i 2013. predvodila je nagrađivanu pozorišnu trupu Odseka za romanistiku, Les JeuNS koja je gostovala na festivalima u Francuskoj (Pariz, Lion, Kabur, Aras), Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

Bavi se i književnim i stručnim prevođenjem, (pohvala za postignuti uspeh za prevod iz oblasti humanistike „Aleksandar I. Spasić“ u razdoblju od 2013-2015 za prevod knjige Robera Mišambleda Istorija nasilja). Članica je uredništva časopisa Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Društva za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, kao i Udruženja književnih prevodilaca Srbije.

Nastavni rad

 • Francuska kultura 1
 • Francuska književnost srednjeg veka i renesanse
 • Francuska savremena književnost
 • Nastanak modernog francuskog romana
 • Francuska pripovedna proza XIX i XX veka
 • Istorijska poetika novele i priče u francuskoj književnosti (MAS)
 • Uvod u konsekutivno prevođenje 1 (MAS Konferencijsko prevođenje)
 • Uvod u konsekutivno prevođenje 2 (MAS Konferencijsko prevođenje)
 • Rat i književni diskurs u Francuskoj (Doktorske studije – Jezik i književnost)

Naučno-istraživački rad

 • Francuska renesansna pripovedna tradicija
 • Renesansni putopisi
 • Savremeni roman
 • Francusko-srpske kulturne i književne veze

Bibliografija (izbor)

 • Valčić Bulić, T. (2018). La réalité de la fiction ou Le livre de la faim et de la soif de Camille de Toledo, Nasleđe, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 40, 125-134. http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_40.pdf
 • Valčić Bulić, T. (2017) Turcs et chrétiens dans les Balkans, de Pierre Boaistuau à Bénigne Poissenot », Les Histoires tragiques du XVIe siècle. Pierre Boaistuau et ses émules, Paris : Classiques Garnier. 235-248.
 • Valčić Bulić, T. (2017) "Svirepost i tiranija turskih sultana u renesansnoj noveli", Etnoantropološki problemi, n.s. god. 12 sv. 1. Etnoantropološki problemi, n. s. god.12 (2017).
 • Valčić Bulić, T. (2017) « De la négritude à la littérature-monde : des mouvements identitaires à une communauté (littéraire) dénationalisée », XLI-3. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: Filozofski fakultet. 217-233.
 • Valčić Bulić, T. (2015) « Trois voyageurs français de la Renaissance dans les Balkans », Srbi o Francuzima - Francuzi o Srbima - Les Serbes à propos des Français - Les Français à propos des Serbes. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. 73-86.
 • Valčić Bulić, T. (2014), « L'écriture de Le Clézio et de Velikić : entre autofiction et roman familial ? », Penser l'autofiction : Perspectives comparatistes. Beograd: Faculté de philologie, Université de Belgrade. 229-237.
 • Bulić, T. (2014) Francuska renesansna priča, novela i pripovest. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 • Valčić Bulić, T.(2012) Nemačka okupacija u francuskom posleratnom i savremenom romanu i Francuska svita (1942-2004) Irine Nemirovske. Nasleđe, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 23. 69-81.
 • Valčić Bulić T. (2011) Le narrateur de Poissenot, ou l’art de « tournoyer à l’entour du pot, RHR, ASSOCIATION D’ÉTUDES SUR LA RENAISSANCE, L’HUMANISME ET LA RÉFORME. Trente-septième année, N° 73, Décembre 2011, 107-118. http://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2011_num_73_1_3148
 • Valčić Bulić, T. (2005), „Deux périodiques serbes dans la France de la Grande Guerre“, Revue de littérature comparée, 3-2005, 315, 341-346. https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2005-3-page-341.htm

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane