Тамара Валчић Булић

Тамара Валчић Булић, редовни професор

Контакт
Кабинет  209
Е-адреса tamara.valcic.bulic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Гимназију и први циклус основних студија француске књижевности завршила је у Паризу (Licence de Lettres Modernes Sorbonne, Paris IV). Дипломирала је француски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је и магистрирала, Докторирала је 2009. на Филозофском факултету у Новом Саду из области француске ренесансне књижевности (Наслов завршног рада Evolucija francuske kratke narativne proze XVI veka i Beninj Poasno). На Одсеку за романистику Филозофског факултета ради од 1994. Шеф Одсека за романистику је од 2015.године.

Objavila je niz članaka i studija u domaćim i stranim časopisima i tematskim zbornicima (Revue de littérature comparée, Réforme Humanisme Renaissance (RHR), kod renomiranih francuskih izdavača Honoré Champion, Classiques Garnier). Njenu monografiju Francuska renesansna priča, novela i pripovest objavio je 2014. Filozofski fakultet u Novom Sadu. Predavala je i izlagala u Francuskoj, Italiji, Španiji, Poljskoj, Rumuniji, Sloveniji, Crnoj Gori, Srbiji. 

Као хонорарни сарадник радила је на Филолошком факултету у Београду (1999-2001) као и на специјалистичким студијама превођења (2004-2008) у организацији Факултета политичких наука, ESIT-a (Paris III) и Алтернативне академске мреже у Београду (ААОМ). Између 2006. и 2013. предводила је награђивану позоришну трупу Одсека за романистику, Les JeuNS која је гостовала на фестивалима у Француској (Париз, Лион, Кабур, Арас), Румунији, Мађарској, Хрватској и Босни и Херцеговини. 

Бави се и књижевним и стручним превођењем, (похвала за постигнути успех за превод из области хуманистике „Александар И. Спасић“ у раздобљу од 2013-2015 за превод књиге Робера Мишамбледа Историја насиља). Чланица је уредништва часописа Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Друштва за културну сарадњу Србија-Француска, као и Удружења књижевних преводилаца Србије.

Наставни рад

 • Француска култура 1
 • Француска књижевност средњег века и ренесансе
 • Француска савремена књижевност
 • Настанак модерног француског романа
 • Француска приповедна проза XIX и XX века
 • Историјска поетика новеле и приче у француској књижевности (МАС)
 • Увод у консекутивно превођење 1 (МАС Конференцијско превођење)
 • Увод у консекутивно превођење 2 (МАС Конференцијско превођење)
 • Рат и књижевни дискурс у Француској (Докторске студије – Језик и књижевност)

Научно-истраживачки рад

 • Француска ренесансна приповедна традиција
 • Ренесансни путописи
 • Савремени роман
 • Француско-српске културне и књижевне везе

Библиографија (избор)

 • Valčić Bulić, T. (2018). La réalité de la fiction ou Le livre de la faim et de la soif de Camille de Toledo, Nasleđe, časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 40, 125-134. http://filum.kg.ac.rs/dokumenta/izdavastvo/nasledje/brojevi/nasledje_40.pdf
 • Valčić Bulić, T. (2017) Turcs et chrétiens dans les Balkans, de Pierre Boaistuau à Bénigne Poissenot », Les Histoires tragiques du XVIe siècle. Pierre Boaistuau et ses émules, Paris : Classiques Garnier. 235-248.
 • Валчић Булић, T. (2017) "Свирепост и тиранија турских султана у ренесансној новели", Етноантрополошки проблеми, н.с. год. 12 св. 1. Етноантрополошки проблеми, н. с. год.12 (2017).
 • Valčić Bulić, T. (2017) « De la négritude à la littérature-monde : des mouvements identitaires à une communauté (littéraire) dénationalisée », XLI-3. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: Filozofski fakultet. 217-233.
 • Valčić Bulić, T. (2015) « Trois voyageurs français de la Renaissance dans les Balkans », Srbi o Francuzima - Francuzi o Srbima - Les Serbes à propos des Français - Les Français à propos des Serbes. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska. 73-86.
 • Valčić Bulić, T. (2014), « L'écriture de Le Clézio et de Velikić : entre autofiction et roman familial ? », Penser l'autofiction : Perspectives comparatistes. Beograd: Faculté de philologie, Université de Belgrade. 229-237.
 • Булић, Т. (2014) Француска ренесансна прича, новела и приповест. Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Валчић Булић, Т.(2012) Немачка окупација у француском послератном и савременом роману и Француска свита (1942-2004) Ирине Немировске. Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 23. 69-81.
 • Valčić Bulić T. (2011) Le narrateur de Poissenot, ou l’art de « tournoyer à l’entour du pot, RHR, ASSOCIATION D’ÉTUDES SUR LA RENAISSANCE, L’HUMANISME ET LA RÉFORME. Trente-septième année, N° 73, Décembre 2011, 107-118. http://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2011_num_73_1_3148
 • Valčić Bulić, T. (2005), „Deux périodiques serbes dans la France de la Grande Guerre“, Revue de littérature comparée, 3-2005, 315, 341-346. https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2005-3-page-341.htm

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране