Запослени

Редовни професор
•    проф. др Снежана Гудурић
•    проф. др Драгана Дробњак
•    проф. др Диана Поповић
•    проф. др Татјана Ђурин
•    проф. др Тамара Валчић Булић
•    проф. др Љубица Влаховић

Ванредни професор
•    проф. др Наташа Радусин-Бардић
•    проф. др Наташа Поповић

Доцент
•    доц. др Christian Eccher
•    доц. др Ивана Вилић
•    доц. др Ружица Седер
•    доц. др Вања Манић-Матић

Асистент
 

Асистент са докторатом
•    др Небојша Влашкалић

Лектор странац
•    Florian Ferre
•    Инес Радовановић Кербуа

 

 

 

Врх стране