Kontakt

Šef Odseka: doc. dr Ivana Ivanić
Zamenik šefa: prof. dr Virđinija Popović
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11

E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs
Telefon:485 3873, 485 3898, 485-3867

Vrh strane