Kontakt

Šef Odseka: doc. dr Nataša Ajdžanović    
Zamenik šefa: doc. dr Maja Krstić
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3867

Vrh strane