Kontakt

Šef Odseka: doc. dr Jovana Škorić
Zamenik šefa: doc. dr Jelena Tanasijević
Sekretar: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3917

Vrh strane