Kontakt

Koordinator studijskog programa: prof. dr Marko Škorić
Sekretar: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara: M11
E-mail: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

Vrh strane