Контакт

Шеф Одсека: доц. др Јована Шкорић
Заменик шефа: доц. др Јелена Танасијевић
Секретар: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара: М11
Е-адреса: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 3917

Врх стране