Контакт

Координатор студијског програма: проф. др Марко Шкорић
Секретар: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара: М11
Е-маил: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 38 52

Врх стране