O odseku

O odseku
Odsek za srpsku književnost, menjajući tokom godina svoje ime, postoji od samog osnivanja Filozofskog fakuleta u Novom Sadu, od 1954. godine. Uz sadašnje, profesori koji su obeležili bogatu istoriju ovog Odseka bili su, između ostalih, Mladen Leskovac, Ivanka Jovanović, Boško Novaković, Sreten Marić, Dragiša Živković, Svetozar Petrović, Borivoje Marinković, Milorad Živančević, Žarko Ružić, Milorad Pavić, Božidar Kovaček, Pavle Ilić, Miroslav Egerić, Branko Milanović, Petar Milosavljević, Jelka Ređep, Radomir Ivanović, Jovan Delić, Draško Ređep, Mirjana D. Stefanović, Zoja Karanović, Gojko Tešić, te profesori emeritusi Slavko Gordić i Marija Kleut. Odsek godinama najbliže sarađuje sa Maticom srpskom, koja je iz naših redova birala urednike Letopisa, leksikona, edicija i svoje predsednike.

Studije i studenti
Na osnovnim akademskim studijama, uz zvanje diplomiranog filologa srbiste, studenti stiču znanja iz srpske književnosti, od prvih sačuvanih pisanih tragova do savremenog doba. Takođe, u širem kontekstu, upoznaju se sa osnovnim tokovima i reprezentativnim delima južnoslovenskih, evropskih i svetskih književnosti, ovladavajući pri tome i osnovama lingvističkog obrazovanja. Studenti stiču sposobnost za samostalni analitičko-kritički pristup pojedinim književnim delima, te razvijaju veštinu za prenošenje istih veština i znanja budućim vlastitim učenicima. Takođe, osposobljavaju se za samostalni naučno-istraživački rad i usvajaju tehnike naučnog pisanja. Na master akademskim studijama, uz diplomu master profesora književnosti i jezika (srbiste), sva ranije stečena znanja studenti produbljuju i proširuju, sami kreirajući svoj profil stručnosti slobodnim odabirom ponuđenih kurseva i teme master rada. Na doktorskim studijama, studenti se na najvišem nivou osposobljavaju za unapređivanje i primenu naučnih dostignuća, te kroz složena metodološka istraživanja i kompetentnu interpretaciju rezultata i za buduću samostalnu naučnu i stručnu delatnost. Mogućnost zaposlenja nakon završetka studija na Odseku za srpsku književnost nije samo uskostručna, jer svestranošću i rasponom stečenih znanja studenti srbistike postaju konkurentni na tržištu rada kako u domenu svoje struke, tako i, što se na više praktičnih primera pokazalo kao tačno, u modernim kulturološkim, medijskim, marketinškim i menadžerskim zanimanjima.

Naučno-istraživački rad
Tokom svog višedecenijskog postojanja, Odsek za srpsku književnost bio je nosilac i uspešan realizator više značajnih naučnih projekata. Mnogobrojni zbornici, pojedinačni naučni radovi, monografske publikacije, doktorski, magistarski i master radovi proizišli su iz istraživanja u okviru ovih projekata. Projekti realizovani u prethodnom periodu na Odseku bili su: Žanrovi srpske književnosti – poreklo i poetika oblika, pod rukovodstvom prof. dr Zoje Karanović; Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti, pod rukovodstvom prvo prof. dr Zoje Karanović, a zatim prof. dr Marije Kleut;  Fruška gora u književnosti, pod rukovodstvom prof. dr Ljiljane Pešikan Ljuštanović. Trenutno, pod patronatom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i rukovodstvom prof. dr Svetlane Tomin, koja je na tom poslu nasledila prof. dr Goranu Raičević, na Odseku za srpsku književnost sa uspehom se realizuje projekat Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti.

Međunarodna saradnja
Nastavnici i saradnici Odseka za srpsku književnost bili su lektori maternjeg jezika na inostranim univerzitetima, gostujući profesori u mnogim evropskim i vanevropskim zemljama i stipendisti značajnih inostranih fondacija, kao što su npr. Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD), Fulbrajt program, Nemačka istraživačka fondacija (DFG) i Sasakava fond. Svake godine, nastavnici, saradnici i studenti Odseka učestvuju na brojnim značajnim naučnim skupovima i konferencijama nacionalnih ili međunarodnih referenci u zemlji i inostranstvu. Svakog semestra, u okviru internacionalnih programa studentske mobilnosti u kojima učestvuje Filozofski fakultet  u Novom Sadu, u okviru studentske razmene na Odsek za srpsku književnost dolaze studenti srbistike, jugoslavistike i slavistike iz brojnih evropskih zemalja. Takođe, našim studentima omogućeno je da provedu u okviru istih programa deo svoga školovanja i na partnerskim univerzitetima širom Evrope, što sve više njih čini, uz ostvarene odlične rezultate.

Biblioteka
Odsek za srpsku književnost ima seminarsku biblioteku sa više od 39000 kataloških jedinica posebnih i periodičnih publikacija. U seminarskoj biblioteci nalazi se više legata: legat akademika Đorđa Sp. Radojičića sa 3711 publikacija, u kojem su značajne knjige, pretežno za proučavanje srednjovekovekovne književnosti, fotografije i mikrofilmovi starih rukopisa, kao i korpus objavljenih i neobjavljenih rukopisa i kompletna prepiska, zatim legat Milete Jakšića sa 55 publikacija, kao i sadržajem prebogati legat prof. dr Borivoja Marinkovića. Najstarija knjiga koja se čuva u Biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je knjiga Marka Marulića Opera di Marco Marvlo Da Spalato, štampana u Veneciji 1586. godine. Seminarsku biblioteku Odseka za srpsku književnost koriste i studenti ostalih studijskih grupa.

Vrh strane