Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Slađana Zuković
Zamenik šefa: doc. dr Stanislava Marić Jurišin
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
telefon: 450-419, 485-3919

Vrh strane