Istorija

STUDIJSKI PROGRAM: ISTORIJA
Naziv diplome: DIPLOMIRANI ISTORIČAR


Prijemni ispit polaže se pismeno u formi testa znanja. Test sadrži 60 pitanja.
Maksimalan broj bodova na testu znanja iznosi 60.

Preporučena literatura:
Udžbenici za 1., 2., 3. i 4. razred gimnazije društveno-jezičkog smera odobreni od nadležnog ministarstva.

Prijemni ispit traje 120 minuta.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa prijemnim ispitom ili studijskim programom Odseka za istoriju, posetite nas na Danima otvorenih vrata ili nam pišite na  otvorenavrata.istorija@ff.uns.ac.rs.

 

 

 

Vrh strane