Центар за биоетику

Центар за биоетику организациони је део Одсека за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Под окриљем Центра за биоетику реализују се различити видови активности:

1.         научно-истраживачка делатност
2.         успостављање референтне научне инфраструктуре
3.         едукација
4.         издавачка делатност
5.         међународна сарадња

Координатор Центра за биоетику је проф. др Жељко Калуђеровић.

Активности Центра за биоетику
03.10.2022. - Потписан Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Република Хрватска и Центра за биоетику, Филозофски факултет, Нови Сад
08.06.2022. - Проф. др Жељко Калуђеровић промовисан је у почасног доктора наука
16.05.2022. - Потписан Споразум о сарадњи између Центра за интегративну биоетику и Центра за биоетику
09.05.2022. - Потписан Споразум о међуакадемској сарадњи
16.03.2022. - Потписан Меморандум о разумевању
26.02.2020. - Трибина Центра под називом "Право на умирање", 20.03.2020. године у 13:30
29.01.2020. - Одржана годишња скупштина Биоетичког друштва Србије

 

 

Врх стране