Аријана Лубурић-Цвијановић

Аријана Лубурић-Цвијановић, редовни професор
https://orcid.org/0000-0001-9361-6848

Контакт
Кабинет: 210/II
Е-адреса: alcvijanovic@ff.uns.ac.rs

Поља интересовања
Аријана Лубурић-Цвијановић је професор књижевности. Постколонијална, космополитска и трансгресивна проза на енглеском чине главна поља интересовања у њеном научноистраживачком раду, који неизбежно залази и у домен студија културе. Бави се разноврсним темама, међу којима су идентитет, миграција, простор и место, род, тело, магијски реализам, нови космополитизам и трансгресивност у књижевности. У најновијим истраживањима усредсредила се и на област постхуманизма, са циљем да у будућем раду постколонијална, космополитска и постхуманистичка питања повеже са екокритиком.

Предмети
Енглеска књижевност 1, ОАС
Енглеска књижевност 2, ОАС
Англофона и хиспанофона књижевност 21. века, ОАС
Постколонијални романописци, MAС
Трансгресивна књижевност, MAС
Савремена космополитска проза, ДАС

Одабрана библиографија
Књиге:

Лубурић, Аријана. Ружди и море прича: Елементи фантастике у прози Салмана Руждија. Матица српска, 2007.

Гордић Петковић, Владислава, и Аријана Лубурић-Цвијановић, уреднице. Нова лица светске књижевности: Есеји о постколонијалној литератури и култури. Културни центар Новог Сада, 2012.

Лубурић-Цвијановић, Аријана. Инсајдер/аутсајдер: Идентитет у савременом постколонијалном роману. Филозофски факултет у Новом Саду, 2018.

Luburić-Cvijanović, Arijana, Viktorija Krombholc, and Bojana Vujin. Out of Bounds: Transgressivity in Poetry, Drama and Fiction. Faculty of Philosophy, Novi Sad, 2023.

Чланци:

Luburić-Cvijanović, Arijana, and Nina Muždeka. “Salman Rushdie from Postmodernism and Postcolonialism to Cosmopolitanism: Toward a Global(ized) Literature?” Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 57, no. 4, Routledge, 2016, pp. 433-447.

Luburić-Cvijanović, Arijana. “‘As classless as the common cold’: Migration and Humanitarian Failure in Caryl Phillips’s A Distant Shore.” LIT: Literature Interpretation Theory, vol. 29, no. 2, Routledge, 2018, pp. 114-128.

Luburić-Cvijanović, Arijana. “Magic, Realism, and the River Between: The Cultural Weight of Postcolonial Magic(al) Realism.” Kultura, no. 168, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2020, pp. 69-87.  

Лубурић-Цвијановић, Аријана. „Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности.“ Књижевна историја, год. 53, бр. 174, Институт за књижевност и уметност, 2021, стр. 255-272.

Cvijanović, Igor, and Arijana Luburić-Cvijanović. “Challenging the Western in Cormac McCarthy’s Blood Meridian.” Annual Review of the Faculty of Philosophy, Novi Sad, vol. XLVI-2, 2021, pp. 49-61.

Luburić-Cvijanović, Arijana. “Off-Centring the Real in Postcolonial Fiction.”  Représentations dans le monde anglophone: The Real in Fiction, La revue électronique du LISCA, Grenoble, Université Grenoble Alpes, 2022, pp. 41-64.

Krombholc, Viktorija, and Arijana Luburić-Cvijanović. “The ‘Sleek Monsters’ of Transgressive Fiction: Bret Easton Ellis’s American Psycho and Anthony Neilson’s Normal.” Zlobnici, zlikovci, čudovišta, psihopate, edited by Marija Lojanica et al., Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu / Andrićgrad, Andrićev institut, 2023, pp. 301-314.  

Luburić-Cvijanović, Arijana, and Viktorija Krombholc. “‘Atom and Dream’: Meatspace and Cyberspace in Jeanette Winterson’s The PowerBook.”  Contemporary Women’s Writing, vol. 17, no. 2, Oxford University Press, 2023, pp. 194-213.

Luburić-Cvijanović, Arijana. “Articulating Trauma in Shaun Tan’s The Arrival.”  Annual Review of the Faculty of Philosophy, Novi Sad, vol. XLVIII-1-2, 2023, pp. 31-43.

 

Врх стране