Мирна Радин Сабадош

Мирна Радин Сабадош, редовни професор

Контакт
Коабинет: 264
Број телефона: 021 459483
Е-адреса: mirna.radin.sabados@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала је 1997. на  Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, на Одсеку за англистику, где је и магистрирала 2005. Докторат стекла 2009. на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Од 1998. - 2013. запослена на Филозофском факултету на Одсеку за англистику, у звању лектора, вишег лектора и наставника језичких вештина.
У звање доцента на Филозофском факултету у Новом Саду изабрана 2013, а у звање ванредног професора 2018. године.
У звању ванредног професора предаје на предметима чији је фокус преплитање студија језика, књижевности и културе.
Усавршавање у оквиру програма Erasmus Mundus action 2, Join EU SEE III, студијски боравак на Институту за преводилачке студије, ITAT (Institut fur Theoretische un Angewandte Translationswissenschaft) Univerziteta Karl-Francens, Grac, Austrija. 15. mart- 14. april 2015.
Гостујући предавач у летњој школи Института Најда одржаној у мају 2018. године (NSTS 2018: Translating Pedagogies), Мизано Адриатико, Италија http://www.nidaschool.org/events/nsts-2018
Локални координатор CEEPUS мреже Inter-American Studies

Наставни рад
Увод у студије англофоне књижевности
Реторика текстуалне културе
Основе реторичке анализе
Мултимодални текст
Увод у студије превођења - семинар

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: савремена америчка књижевност, студије превођења, студије културе, текстуалност и мултимедијалност.
У периоду од 2015. - 2017. учествовала у раду на међународном истраживачком пројекту Translating Frantz Fanon across Continents and Languages који је координирао Универзитет у Нотингему, Велика Британија.

Библиографија (избор)
Radin-Sabadoš, M. 2017. Don DeLilo: Pripovesti u vremenu slika. Novi Sad: Filozofski fakultet. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-422-1

Radin-Sabadoš, M. 2017. “Body Art in Extremis - Stanice za distribuciju vremena”. Književna istorija. Beograd. 161, str. 297-311.

Radin-Sabadoš, M, Dorota Goluch and Sue-Ann Harding. 2017. "'Fanon in the ‘Second World’: Yugoslavia, Poland and the Soviet Union" in Kathryn Batchelor and Sue-Ann Harding, eds. Translating Frantz Fanon across Continents and Languages, London and New York: Routledge. pp. 151-196. ISBN 978-1-138-65873-8.

Radin-Sabadoš, M. 2015. „Postmoderni grad: Mitski lavirint posredovanog prostora u romanima Dona Delila Kosmopolis“, Književna istorija, Beograd, XLVI, 154, str. 857-881.

Radin-Sabadoš M. (2011). “Zero-oneness of the world: geometries of space and time between subtext and surface - re-coding the structures of life”. English Language Overseas Perspectives and Enquiries, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenia, VIII(2): 79-89.

 

 

Врх стране