Твртко Прћић

Твртко Прћић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 231/2
Телефон: 021-485-3852
E-адреса: tprcic@ff.uns.ac.rs

Академска каријера

 • 1982. године – диплома професора енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет у Новом Саду
 • 1988. године – избор за асистента за Савремени енглески језик, Катедра за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
 • 1991. године – диплома магистра лингвистичких наука, Филолошки факултет у Београду; наслов тезе: Адаптација антропонима из енглеског језика у српскохрватском
 • 1995. године – диплома доктора лингвистичких наука, Филолошки факултет у Београду; наслов дисертације: Агентивни суфикси у савременом енглеском језику: морфосинтактички и семантички аспекти
 • 1996. године – избор за доцента за Енглески језик, Катедра за енглески језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
 • 2001. године – избор за ванредног професора за Енглески језик, Одсек за англистику, Филозофски факултет у Новом Саду
 • 2006. године – избор за редовног професора за Енглески језик и лингвистику, Одсек за англистику, Филозофски факултет у Новом Саду

Наставни рад
Курсеви на основним студијама:

 • Лексичка семантика и прагматика
 • Лексичка морфологија
 • Општи принципи превођења
 • Прагматика

Курсеви на мастерским студијама:

 • Контактна лингвистика
 • Лексикографија

Курс на докторским студијама:

 • Енглеско-српска контрастивна лексикологија

Научноистраживачки рад
Области интересовања и истраживања:

 • савремени енглески језик и лингвистика
 • морфологија, семантика, прагматика, а посебно:
 • лексикологија (лексичка морфологија, семантика и прагматика, творба речи, устројство лексикона)
 • контрастивна лексикологија (нарочито енглески-српски и српски-енглески)
 • контактна лингвистика (нарочито енглески-српски)
 • лексикографија (теоријска и примењена, једнојезична и двојезична)
 • прагматика и анализа дискурса (нарочито устројство комуникационог процеса)
 • превођење (теоријски, практични и педагошки аспекти)

Библиографија (избор)

 1. (2016). Semantika i pragmatika reči. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (191 str.). (ISBN 978-86-6065-356-9). PDF
 2. (2018). Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (277 str.). (ISBN 978-86-6065-451-1). – Uvod, odabir odrednica, leksička obrada odrednica (engleski), definicije. (u koautorstvu s V. Vasić [1] i G. Nejgebauer [3]). PDF
 3. (2018). Ka savremenim srpskim rečnicima. Prvo, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (222 str.). (ISBN 978-86-6065-454-2). PDF / Ka savremenim srpskim rečnicima. Filozofski fakultet, Novi Sad. (222 str.). (ISBN 978-86-6065-455-9).
 4. (2018). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (213 str.). (ISBN 978-86-6065-497-9). PDF
 5. (2019). Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Drugo, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (145 str.). (ISBN 978-86-6065-498-6). PDF
 6. (2019). Engleski u srpskom. Treće, elektronsko, izdanje. Filozofski fakultet, Novi Sad. (290 str.). (ISBN 978-86-6065-512-9). PDF
 7. (2013). “Englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija: od prakse preko teorije do prakse”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/2. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 183-195. PDF
 8. (2014). “Building Contact Linguistic Competence Related to English as the Nativized Foreign Language”. System, Oxford, 42: 143-154. (abstract).
 9. (2014). “English as the Nativized Foreign Language and Its Impact on Serbian”. English Today, Cambridge, 117, 30/1: 13-20. (abstract).
 10. (2015). “Objedinjena kontaktno-kontrastivna lingvistika: principi i primene”. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/2. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad: 31-45. PDF

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране