Зоран Пауновић

Зоран Пауновић,  редовни професор

Контакт
Кабинет:  232
Број телефона:
Е-адреса: zoran.paunovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Зоран Пауновић (1962),  дипломирао 1985. године на Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, магистрирао 1989. на истој Катедри, докторирао 1995. у Новом Саду. Редовни професор за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду и Филолошком факултету у Београду. Аутор четири књиге и више од стотину научних и стручних радова, као и тридесетак књижевних превода са енглеског (за које је добио неколико награда и признања, поред осталих и награде „Милош Н. Ђурић“ и „Лаза Костић“). Предавања по позиву држао у САД, Великој Британији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Потпредседник српског ПЕН центра од 2010. године. У два мандата (2010-2016) обављао дужност продекана за међународну сарадњу и науку на Филолошком факултету у Београду. Исту дужност на Филозофском факултету у Новом Саду обавља од маја 2017. године. У новембру 2018. године изабран за дописног члана САНУ.

Наставни рад
Основне студије
Енглеска књижевност 3
Енглеска књижевност 4

Мастер студије
Романи Владимира Набокова

Докторске студије
Популарна култура у англоамеричкој књижевности XIX и XX века

Научно-истраживачки рад
Области интересовања:
Енглеска књижевност двадесетог века
Америчка књижевност двадесетог века
Српска књижевност
Популарна култура

Библиографија (избор) 

  • Gutači blede vatre (Američki roman Vladimira Nabokova) Prosveta, Beograd, 1997.
  • Istorija, fikcija, mit (Eseji o angloameričkoj književnosti), Geopoetika, Beograd, 2006.
  • Prozor u dvorište (Eseji o angloameričkoj i srpskoj književnosti), Geopoetika, Beograd, 2017.   
  • Doba heroja (Eseji o popularnoj kulturi), Geopoetika, Beograd, 2018.
  • Džejms Džojs, Uliks (prevod, komentari i pogovor), prvo izdanje CID, Podgorica, 2001; drugo izdanje Geopoetika, Beograd, 2003.

Компетна библиографија (пдф)

 

Врх стране