Зорица Ђерговић-Јоксимовић

Зорица Ђерговић-Јоксимовић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 210
Број телефона /
Е-адреса: zorica.djergovic.joksimovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала 1992. на Филолошком факултету у Београду (дипломски рад „Марловљева концепција драмског јунака“).
Магистрирала 1998.  на Филолошком факултету у Београду (магистарски рад „Утопија и дистопија у модерном енглеском роману (Олдос Хаксли, Џорџ Орвел, Ентони Барџис)“).
Докторирала 2006. на Филозофском факултету у Новом Саду (докторска дисертација „Епистемологија зла у романима Ијана Макјуана“).
Запослена на Филозофском факултету од 1995. године.
На Филозофском факултету била бирана у сва звања (асистент приправник, асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор).
Под њеним менторством написано је и одбрањено више од петнаест мастер радова, као и једна докторска дисертација.
Бави се научним радом и превођењем.
Чланица је многих домаћих и међународних стручних и научних удружења.
Чланица је Саветодавног одбора (Advisory Board) међународног часописа Utopian Studies.
Добитница је више стипендија које су јој омогућиле студијски боравак у иностранству.
Уже области интересовања: утопија, научна фантастика, компаративна књижевност, превођење.

Наставни рад
Британска историја и култура, основне студије
Америчка историја и култура, основне студије
Савремена америчка драма, основне студије
Научна фантастика, основне студије
Утопија у енглеској књижевности, мастер студије
Техника научног рада, мастер студије
Романи Ијана Макјуана, докторске студије

Научно-истраживачки рад
Ангажована је у раду на пројекту „Српска књижевност у европском културном простору“ (бр. 178008) при Институту за књижевност и уметност у Београду.

Објавила је три научне монографије, неколико десетина научних радова у научним часописима и зборницима радова, како у земљи тако и у иностранству, те приредила више књига, тематских зборника и темата.

Са студентима на мастеру организовала је креативне радионице, чији су резултати збирка студентских утопијских прича Embracing Utopian Horizons, Нови Сад: Дигитална библиотека Филозофског факултета, 2014, као и превод на енглески драме После милијон година Драгутина Ј. Илића (Dragutin J. Ilić, A Million Years After, Beograd: Institut za književnost i umetnost; Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za anglistiku, 2016).

Библиографија (избор)
- Zorica Đergović-Joksimović (gost. ur.). „Konteksti: Utopija.“ Književna istorija LI     2019 167, str. 9-82.
- Zorica Đergović-Joksimović. „Čudesne žene na rubu vremena:   (Radikalne) feminističke utopije“. Aleksandra V. Jovanović i dr. (ur.), Da baštinimo večnost svekoliku. Beograd: Odsek za engleski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2019, str. 323-336.
- Zorica Đergović-Joksimović. „Omladinska naučna fantastika: Naravoučenija za nove naraštaje." Posle 200 godina: dva veka naučne fantastike (III međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa Naučnog okruglog stola Posle 200 godina: dva veka naučne fantastike (28. oktobar 2018)). Kragujevac: FILUM, 2018, str. 59-66.
- Zorica Đergović-Joksimović. "The Poetry of Estrangement or Utopia Suviniana."     Utopian Studies (Penn State University Press, USA) 28/ 1, 2017,  str. 45-71.
- Zorica Đergović-Joksimović. "’The Winter Market’ of Our Discontent: Spectacle, Commodification and Waste.” Jelena Novaković i Vesna Lopičić (ur.), Contemporary Canada in Short Fiction. Beograd, 2017, str. 119-128.
- Zorica Đergović-Joksimović. Pevanja Vuka i Vrane. Beograd: Geopoetika, 2016.
- Zorica Đergović-Joksimović. "Fantastično putovanje u Katmandu". Деян       Айдачич (ур.), Слов’янська фантастика. Збірник, Том 2, Київ: "Освіта України", 2015, стр. 448-456.
- Zorica Đergović-Joksimović. Utopija: alternativna istorija. Beograd: Geopoetika,    2009.
- Zorica Đergović-Joksimović. Ijan Makjuan: Polifonija zla. Beograd: Geopoetika,     2009.
- Zorica Đergović-Joksimović. “Serbia Between Utopia and Dystopia” (Feature           article). Utopian Studies          (University of Missouri-St. Louis, St. Louis,     Montana, USA) 11/1, 2000, str. 1-21.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране