Контакт

Шеф Одсека: доц. др Каталин Озер
Заменик шефа Одсека: др Мирјана Зарифовић Грковић
Секретар Одсека: Јелена Тривунић Малешевић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: german@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3860

Врх стране