Ерика Бенце

Ерика Бенце, редовни професор

Контакт
Кабинет: 254
Број телефoнa: +381 63 86 00 511
Е-адреса: erika.bence@ff.uns.ac.rs, erika.bence1967@gmail.com

Биографија
Датум и место рођења:  4. 11. 1967, Бездан
Основне студије: 1986 –1991: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. Студијски програм: Мађарски језик и књижевност. Звање: Професор мађарског језика и књижевности и библиотекар.
Магистарске студије: 1994–1998: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. Студијски програм: Мађарска књижевност. Звање: Магистар књижевних наука.
Докторске студије:  2007: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. Наслов завршног рада: A történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalomban  (Az Abafitól A fekete városig) –  Жанрови историјског романа у мађарској књижевности 19. века (Од „Абафи”-ја до „Црног града”).

Кретање у професионалном раду:
Средња Техничка Школа, Сомбор, 1992–1994: професор мађарског језика и књижевности.
ОШ. „Јожеф Атила”, Купусина, 1993–1994, 2002–2006: професор мађарског језика и књижевности.
Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за хунгарологију,  1994–1998: асистент пиправник,
1998–2008: асистент, 2008–2012: доцент, 2012–2017: вандредни професор: 2017– : редовни професор.
Учитељски факултет, Сомбор: 1996–1999: асистент приправник, асистент.

Награде и признања:
Награда за ниво (квалитет) Уметничке фондације „Цедрус” из Будимпешта (Cédrus Művészeti Alapítvány): 2009.

Наставни рад
Списак курсева према тренутно важећој акредитацији:
Мађарска књижевност 19. века 1. (2+1).
Мађарска књижевност 19. века 2. (2+1).
Мађарски историјски роман (2+0).
Народна књижевност и елитна култура (2+1).
Мађарска књижевност 19. века са образовним моделима (2+1).
Књижевно–историјска монографија.

Научно-истраживачки рад
Области интересовања наставника:
Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности.
Мађарска књижевност 19. века.
Мађарска књижевност у Војводини.

Библиографија (избор)
- Bence Erika 2018. Utazások Posztmonarchiában. Kulturális kontextusok. Elemzések és bírálatok a magyar irodalom köréből. Szabadka [Subotica]: Életjel, 206 p.
- Bence Erika 2017. Miért sír Szulimán? Budapest [Budimpešta]: Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, 296 p.
- Erika Bence–Ferenc Németh 2016. Individual and Society. Pécs [Pečujј]: ETHOSZ–Virágmandula, 115 p.
- Bence Erika 2015. Virtuális irodalomtörténet. Veszprém [Vesprem]: Gondolat Kiadó – Iskolakultúra,  2015, 188 p.
- Bence Erika 2012.  Arachné szőnyege. A magyar irodalom alakulástörténeti „szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. Újvidék [Novi Sad]: Bölcsészettudományi Kar – VMFK, 357 p.
- Bence Erika 2011. A múlt horizontja. A történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalomban. Újvidék [Novi Sad]: Forum, 219 p.
- Bence Erika 2009. Másra mutató műfajolvasás. Budapest [Budimpešta]:  Napkút – Cédrus Művészeti Alapítvány, 2009, 136 p.
- Bence Erika 2008.   A XX. század metaforái. Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. Zenta[ Senta], zEtna,
201 p.
- Bence Erika 2007. A kert árnyéka. Tanulmányok, esszék, kritikák. Újvidék [Novi Sad]: Forum,   207 p.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране