Ева Толди

Ева Толди, редовни професор

Контакт
Кабинет: 253
Број телефона: 485-3878, 458-673
Е-адреса: eva.toldi@ff.uns.ac.rs

Биографија

Школовање
1984 : дипломира на Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
1991 : стиче звање магистра књижевних наука на Универзитету у Новом Саду (наслов тезе: Стваралаштво Јаноша Херцега)
2007 : стиче звање доктора књижевних наука на Универзитету у Новом Саду (наслов тезе: Концепција историјског романа у  мађарској књижевности деведесетих година)

Радна места
1984–1999 : уредник књижевног часописа „Хíд“ у Новом Саду
1984–1995 : уредник издавачке куће „Форум“, Нови Сад
1995–2002 : директор издавачке куће „Форум“, Нови Сад
2002–2008 : уредник Завода за уџбенике, Београд
2008–2012 : доцент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
2012–2017 : ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
2017– : редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
2018– : шеф Катедре Одсека за хунгарологију Филозофског факултет Универзитета у Новом Саду
Од 2010. године је главни уредник научног часописа Hungarológiai Közlemények (Hungarološka saopštenja, M52).

Научне и стручне радове објављује на мађарском (матерњем) и српском језику, а има објављених радова и на немачком, енглеском и пољском језику.

Награде
1991: Књижевна награда „Ервин Шинко“, Нови Сад
1995: Стипендија „Móricz Zsigmond“, Будимпешта
1998: Књижевна награда „Јанош Херцег“, Сомбор
2017: Награда Академског савета војвођанских Мађара „Златна сова“ , Нови Сад

Наставни рад

Основне академске студије
Часописна култура и уређивање публикација
Версификације и разумевање песме
Мађарска књижевност у Војводини
Војвођанска мађарска књижевност (на српском језику)

Мастер академске студије
Савремене тенденције мађарских мањинских књижевности

Докторске студије Језик и књижевност
Генерација 1950. у мађарској књижевности у Војводини

Научно-истраживачки рад

Области интересовања/истраживања
Историја мађарске књижевности у Војводини
Савремена мађарска књижевност
Српско–мађарске књижевне везе
Савремени историјски роман
Појаве интеркултуралности и идентитета у књижевности
Књижевност и миграција

Библиографија (избор)
Toldi Éva (1993). Herceg János. Újvidék: Forum. 208 p.
Toldi Éva (1997). „Összetartozó neszek”. Újvidék: Forum. 304 p.
Toldi Éva (2008). A múltreprezentáció lehetőségei. Újvidék: Forum. 204 p.
Toldi Éva (2012). Egyetlen történeteink. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó. 278 p.
Toldi Éva (2015). Önértésváltozatok, identitástapasztalatok. Zenta: zEtna. 206 p.
Toldi, Éva (2015). Portable domovina: Reprezentacije prostora i povrede granica u prozi Nándora Giona.  Književna smotra, br. 177 (3), vol. XLVII, 117–124.
Toldi, Eva (2016). Reprezentacija Jadrana u vojvođanskoj mađarskoj književnosti. Zagreb: Književna smotra. br. 182 (4), vol. XLVIII, 117–124.
Toldi, Éva (2016). Randgebiete, Grenzfälle. In Im Reich der Wörter – Sprache(n) und Kultur(en). Festschrift für Prof. Dr. Jovan Đukanović. Ur. Jelena Kostić Tomović, Branislav Ivanović, Anette Đurović, Nikolina Zobenica. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu – FOCUS Forum za interkulturnu komunikaciju. 297–308.
Toldi, Eva (2017). Dijalog s Ivom Andrićem u savremenoj mađarskoj književnosti. Književna istorija, vol. 49, br. 161, 133–154.
Toldi, Eva (2017). Magija imena: kulturne interferencije i književna višejezičnost u savremenoj mađarskoj i srpskoj književnosti. Književna istorija, vol. 49. br. 163., 109-122.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране