Ђорђе Ђурић

Ђорђе Ђурић, редовни професор

Контакт
Кабинет 348
Број телефона 021-458-577
Е-адреса djdjuric@ff.uns.ac.rs

Биографија
Ђорђе Ђурић  рођен је 1971. Јарку код Сремске Митровице. Студије историје започео је 1991. на Филозофском факултету у Новом Саду где је дипломирао 1995. Магистрирао је 2002. године са темом Политичка биографија Јована Жујовића. Докторску дисертацију Европски утицаји на нововековну српску историографију, од средине 18. до средине 19. века одбранио је 2010. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Ради стручног усавршавања и историјских истраживања више пута је боравио у Немачкој и Русији, као стипендиста Руске академије наука, Гете института и Георг Екерт института. Од 1997. био је запослен у Матици српској као сарадник на пројектима Српски биографски речник и Српска енциклопедија. 2001. изабран је за асистента на Одсеку за историју на предмету Општа историја Новог века, где је и данас запослен у звању ванредног професора.

Ђорђе Ђурић аутор је две монографије самостално и три у коауторству, два школска уџбеника, више од 30 стручних радова (чланака, расправа, прилога), написао је преко 100 одредница у лексикографским издањима (Српски биографски речник, Српска енциклопедија, Енциклопедидија српског народа). До сада је учествовао на више од 20 научних скупова у Србији и иностранству (Скупови у организацији Матице Српске, САНУ, Руске Академије Наука, Института за историју науке из Санкт-Петрбурга, Георг Екерт института, Катедре за историју Универзита Коменски из Братиславе, итд.)

Био је главни је уредник научног историјског часописа Споменица Историјског архива Срем од 2002. до 2016. године (уредио 15 бројева). Био је члан уредништва Српског биографског речника и Темишварског зборника Матице српске. Од 2012. до 2019. обављао је дужност генералног секретара Матице српске.

Наставни рад
Курсеви на основним академским, мастер и докторским студијама:

Општа историја XIX века
Општа савремена историја
Историја Русије у XIX веку
Светски ратови
Историја САД 1774-1917.
Историја Русије XVI-XVIII века
Велика француска револуција

Научно-истраживачки рад
Области интересовања и истраживања:

Општа историја XIX века
Историја Првог светског рата
Историја историографије
Историја природних наука
Српско-руски односи

 Библиографија (избор)
◦ Вук Маринковић, Биографија и научни рад утемељивачафизике као модерне науке у Србији, Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад 2007.
◦ Србија у Првом светском рату, илустрована хронологија, Прометеј, РТС, Нови Сад, Београд, 2014. 473 стр.
◦ Ђорђе Ђурић, Српски интелектуалац у политициПолитичка биографија Јована Жујовића, Службени гласник, Београд 2014. 269 стр
◦ Ђорђе Ђурић, Од сеобе народа до СеобаУ Симеон Пишчевић, Историја српског народа, Приредио и предговор написао Ђорђе Ђурић, Нови Сад, Шид 2018. 2014. 7-133.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране