Иван Јордовић

Иван Јордовић, редовни профессор

Контакт
Кабинет: 277
Број телефона: 021/485-3940
Е-адреса: ivan.jordovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Студирао је историју на Филозофском факултету у Београду, где је дипломирао 1999. године. Захваљујући стипендији ДААД-а завршио је докторске студије на Рурском универзитету Бохум.

После повратка у Србију 2004. године радио је у Балканолошком институту САНУ. За доцента на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду изабран је 2006, за ванредног професора 2011, а за редовног професора 2016. године.

Био је на постдокторском усавршавању на Универзитету у Дрездену (2006/2007), као стипендиста Фондације Харт спровео вишемесечна истраживања у Женеви (2008/2009), док му је Alexander von Humboldt фондација омогућила три дужа студијска боравка на Универзитету у Билефелду (2015–2017).

Одржао је бројна гостујућа предавања по позиву у земљи и иностранству (Правни факултет у Београду, Универзитет у Хајделбергу, Универзитет у Џангџунгу, Универзитет у Утрехту, Универзитет у Берну, Универзитет у Минстеру, Универзитет у Ерфурту, Универзитет у Ахену, Универзитет Дуисбург-Есен, Универзитет у Билефелду). Сарађивао је на више домаћих и страних пројеката.

За књигу Стари Грци. Портрет једног народа добио је Награду за класичне науке Милан Будимир за 2012. годину.

Наставни рад
Историја старог Истока (ОАС)
Античка Грчка (ОАС)
Хеленизам (ОАС)
Историја старог Рима (ОАС)
Политичка мисао у античкој Грчкој (ОАС)
Тиранида у античко доба (ОАС)
Култура сећања у антици (ОАС)
Историјска географија антике (ОАС)
Преримски Балкан и Панонија (ОАС)
Политичка мисао у античком Риму (ОАС)
Римске провинције на централном Балкану (ОАС)
Војна историја античког света (ОАС)
Методика проучавања античке историје (МАС)
Античка Грчка у изворима и историографији (МАС)
Стари Рим у изворима и историографији (МАС)
Античка прошлост у настави историје (МАС)
Настанак и развој политичких институција и политичке мисли у античкој Грчкој (ДАС)
Рецепција антике у српској историографији (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Бави се античком историјом, у првом реду историјом старе Грчке (историја идеја, политичка мисао, политичка и војна историја).

Библиографија (избор)

  1. Taming Politics: Plato and the Democratic Roots of Tyrannical Man, Studies in Ancient Monarchies, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2019, 236 str.
  2. Platon i demokratski koreni tiranskog čoveka. Studije o kneževskom ogledalu, antidemokratskoj teoriji i tiranskoj tipologiji u klasičnoj Grčkoj, Balkanološki institut SANU, Beograd 2015, 215 str.
  3. Stari Grci. Portret jednog naroda, Zavod za udžbenike – Balkanološki institut SANU, Beograd 2011, 534 str.
  4. Die Anfänge der Jüngeren Tyrannis: Vorläufer und erste Repräsentanten von Gewaltherrschaft im späten 5. Jahrhundert v. Chr., Peter Lang, International Academic Publishers, European University Studies, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Paris, Wien, 2005, 362 str.
  5. I. Jordović – U. Walter (Hrsg.), Feindbild und Vorbild. Die athenische Demokratie und ihre intellektuellen Gegner, Historische Zeitschrift Beihefte (Neue Folge) Bd. 74, Berlin/Boston: De Gruyter 2018.
  6. Égalité, liberté et contrainte dans la Polis grecque, in: B. Collette-Dučić – M.-A. Gavray – J.-M. Narbonne (éds.), L’esprit critique dans l’Antiquité. Critique et licence dans la Grèce antique, tome 1, Paris: Les Belles Lettres 2019, 283-316.
  7. I. Jordović – U. Walter ‘Vom Feind lernen. Der Einfluss der demokratischen Ideologie auf das antidemokratische Denken im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.’, in: I. Jordović – U. Walter (Hrsg.), Feindbild und Vorbild. Die athenische Demokratie und ihre intellektuellen Gegner, Historische Zeitschrift Beihefte (Neue Folge) Bd. 74, Berlin/Boston: De Gruyter 2018, 9-44.
  8. Bios Praktikos and Bios Theoretikos in Plato’s Gorgias, in: A. Stavru – C. Moore (eds.), Socrates and the Socratic Dialogue, Leiden: Brill, 2018, 369–385.
  9. The Origins of Philolaconism: Democracy and Aristocratic Identity in Fifth-Century BC Athens, Classica et Mediaevalia 65 (2015), 127-154.
  10. Aristotle on Extreme Tyranny and Extreme Democracy, Historia 60, 2011, 36-64.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране