Момир Самарџић

Момир Самарџић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 356
Е-адреса: momir.samardzic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2018 – редовни професор
 • 2013 – ванредни професор
 • 2008 – доцент
 • 2004 – асистент
 • 2003 – асистент приправник
 • 2008 – докторат, Филозофски факултет Нови Сад (научна област Историја модерног доба
 • 2004 – магистратура, Филозофски факултет Београд (научна област Општа историја 19. века)
 • 1999 – завршене основне студије, Филозофски факултет, Нови Сад

Наставни рад
Увод у историјске студије
Историја историографије
Савремени правци у историографији
Савремена историографија и друштвена теорија
Наука о прошлости и историјска свест
Методологија истраживања модерне историје
Историја новог века
Историја Југоисточне Европе
Модернизацијски процеси у Југоисточној Европи у 19. Веку
Европска унија

Научно-истраживачки рад

 • Србија у међународним односима у 19. веку
 • Привредна сторија Србије у 19. веку
 • Модернизацијски процеси у Југоисточној Европи у 19. веку
 • Нације и национализам у Југоисточној Европи у 19. и 20. веку
 • Култура сећања у Војводини

 Библиографија (избор)

 • Od San Stefana do Slivnice. Srbija protiv Bugarske 1878–1886, Novi Sad 2008, 346 strana
 • Roads to Europe. The Railway Issue and Serbian Politics 1878-1881, Pisa 2010, 220 strana
 • V. Jovanović, A. Vuletić, M. Samardžić, Naličja modernizacije: srpska država i društvo u vreme sticanja nezavisnosti, Beograd 2017, 505 strana
 • “People’s Welfare” as National Security: Serbian Liberals and Discourses on Economic Development in pre-Independence Serbia (1850s-1870s), u: Evguenia Davidova (ed.), Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History, I. B. Tauris, London – New York 2016, 203-226.
 • M. Samardžić, A Comparative Study of the Perception of Railways among Serbian and Bulgarian Intellectuals, 1860s – 1870s, Bulgarian Historical Review 3-4 (2015), 84-100

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране