Ненад Лемајић

Ненад Лемајић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 278
Е-адреса: nenadlemajic@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485-3940

Биографија
Академска каријера

- 2007. година - Избор у звање - редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
- 2000. године – Избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
- 1995. године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
- Област: Национална историја средњег века
- 1994. година – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Национална историја средњег века (тема: Српски прваци главари и старешине након пада
средњовековних држава)
- 1988. година - Магистратура, Филозофски факултет, Београд
Област: Национална историја средњег века (тема: Историја породице Бакић до половине XVI века)
- 1984. година – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
- 1982. година - Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Историја

Награде
- Награда Фонд-а Атанасије Стојковић за допринос раду са талентованим ученицима
- Повеља Форума педагога за допринос унапређењу наставе историје

Учешће на међународним и домаћим научним скуповима
- Браћа Руварац у српској Историографији и култури, Нови Сад - Сремска Митровица, 1997.
- Балкан и Панонија кроз историју, Међународни научни скуп, Нови Сад – Сремска Митровица, 9 – 10. јун 2005. године
- Научни скуп "Филип Вишњић – међаш усмене и уметничке поезије" , Нови Сад, Матица српска, 2011.
- Међународни научни симпозиум, Константин, Сирмијум и рано хришћанство, Сремска Митровица, 2013
- Из ризница фрушкогорских манастира, Сремска Митровица, 2018.

Учешће на научним пројектима
- Историја Војводине
- Социјалне, религијске и културне прилике на тлу Војводине у средњем и новом веку
- Историја Србије и српског народа
- Војводина мултиетнички историјски простор
- Извори о историји и култури Војводине
- Војвођански простор у контексту европске историје 
- Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски процеси и догађаји

Редакције и уредништва
- Сунчани Сат (члан редакције и уредник броја 11)
- Зборник Музеја Срема (члан редакције)
- Споменица Историјског архива Срем (члан редакције)
- Југословенски историјски часопис (члан редакције)
- БИГ (члан редакције)
- Зборник Матице српске за историју (члан редакције)
- Истраживања (члан редакције и уредник од броја 27 до 29)

Чланство у струковним удружењима
- Друштво Историчара Југославије
- Друштво историчара Србије
- Друштво историчара Иларион Руварац

Гостујућа предавања по позиву
- Филозофски факултет Београд
- Филозофски факултет Источно Сарајево

Наставни рад

  • Словени, староседеоци и Срби на Балкану до почетка XIV века
  • Извори и историографија за историју Срба у средњем веку
  • Дубровник и Србија – дипломатско наслеђе
  • Повеље српских средњовековних манастира
  • Српско средњовековно друштво
  • Култура Срба у средњем веку
  • Увод у изучавање латинских повеља

Научно-истраживачки рад
- Српска елита у позном средњем веку и раном турском периоду
- Историја Срема
- Миграције становништва Балкана и Паноније
- Урбанизација

 Библиографија (избор)
- Bakići porodica poslednjeg srpskog despota, Novi Sad, 1995. 1- 155
- Srpski narodni prvaci, glavari i starešine posle propasti srednjovekovnih država, Novi Sad, 1999, 200.
- Nenad Lemajić, Seobe stanovnika Manjače u Srem, Sremska Mitrovica, 2004, Istorijski arhiv Srem, Sremska Mitrovica, 2004.
- Srpska elita na prelomu epoha, Sremska Mitrovica – Istočno Sarajevo, 2006.
- Izvori i istoriografija o srpskom srednjem veku, Novi Sad, 2007. 1- 248.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране