Ненад Нинковић

Ненад Нинковић, ванредни професор

Контакт
Кабинет 356
Број телефона 021/485-3940
Е-адреса nenad.ninkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
После завршене основне школе (Лаћарaк 1991-1998) и Гимназије (Сремскa Митровицa 1998-2002), завршио је на Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду основне (2002-2007), мастер (2007-2009) и докторске студије (2009-2015). Током завршне године основних студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, а потом ЕФГ банке. Од 2008. запослен на Одсеку за историју, прво као сарадник у настави (2008-2010), потом асистент (2010-2016), доцент (2016-2021) и ванредни професор (од 2021). Секретар је редакције часописа Истраживања од 2018, а главни и одговорни уредник часописа Споменица историјског архива Срем (од 2017). За потребе писања доктората и монографија истраживао је у више архива у земљи (Архив САНУ, Архив Србије, Архив Војводине, Историјски архив Срем) и иностранству (Аустријски државни архив, Архив Српске православне епархије будимске, Хрватски државни архив). До сада је био учесник седaм краткорочних и дугорочних пројеката. Коаутор је три изложбе (Сремска Митровица и Нови Сад). Учествовао је на више научних конференција у земљи и иностранству.

Наставни рад

Основне студије:

 • Помоћне историјске науке
 • Историја српског народа од XVI до XVIII века
 • Правно-политички положај Срба у Хабзбуршкој монархији (1690-1849)
 • Историја Срба у настави у XIX веку
 • Српско друштво и култура од XVI до почетка XX века
 • Српска и немачка палеографија XVIII и XIX века
 • Српска црква у новом веку

Мастер дипломске студије:

 • Сеобе Срба у Руско царство у XVIII веку

Докторске студије:

 • Историја српске цркве у XVIII веку
 • Историја Војне границе

Научно-истраживачки рад
Бави се историјом Срба у новом веку, са акцентом на рано модерно доба и Први светски рат. Области интересовања:

 • Карловачка митрополија
 • Хабзбуршка монархија
 • Историја медицине
 • Марија Терезија
 • Војна граница
 • Школство код Срба у Хабзбуршкој монархији
 • Први светски рат
 • Српска и немачка палеографија у XVIII и XIX веку
 • Историја Срема

 Библиографија (избор)

 • Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја Срба у Црној Гори 1496-1918., Нови Сад 2013. (друго издање, Никшић 2017)
 • Ненад Нинковић, Татјана Јесретић, Српска православна црквена општина Лаћарак, Сремска Митровица, 2015.
 • Дејан Микавица, Ненад Лемајић, Горан Васин, Ненад Нинковић, Срби у Хабзбуршкој монархији од 1526 до 1918., Књига 1-2, Нови Сад 2016.
 • Ненад Нинковић, Митрополит Павле Ненадовић, Нови Сад 2017.
 • Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја Будимске епархије, Сремска Митровица 2018.
 • Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, Пречански Срби у Великом рату 1914-1918, Нови Сад 2018.
 • Горан Васин, Ненад Нинковић, Срем у Првом светском рату – лојалност и преки суд, Сремска Митровица 2018.
 • Goran Vasin, Nenad Ninković, Identity and loyality of the Serbs in the Austro-Hungarian army 1914-1918 and their psychological characteristics according to Jovan Cvijić, The Balkan peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography, Belgrade-Loznica 2018, 167-180.
 • Ненад Нинковић, Карловачка митрополија и српско школство у Хабзбуршкој монархији од 1699. до 1848. године, Meherheiten – Minderheiten, Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit, Band 4, Peter Lang, Berlin 2018, 229-245.
 • Nenad Ninković, The Rise of a New Center on the Periphery of the Empire through the Influence of the Archbishops of Karlovci 1690–1790, in: The Habsburg State-wide and the regions in the Southern Danube basin (16th–20th centuries), eds. Harald Heppner, Goran Vasin and Nenad Ninković, New Academic Press, Wien 2020, 25-44.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране