Марија Митић

Марија Митић, aсистент са докторатом

Контакт
Кабинет 351
Е-адреса: marija.mitic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету завршила је мастер студије и докторирала (тема: Извештаји млетачких изасланика у Цариграду од 15. до 18. века - историјски, културолошки и књижевни аспекти).

Током десет година искуства у педагошком раду предавала је италијански и португалски језик, као и енглески и српски језик за странце, свим узрастима и на свим нивоима. Од 2019. године била је запослена у Сектору за академско образовање Амбасаде Либије у Републици Србији. Тренутно је запослена на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за италијанске и ибероамеричке студије. Бави се компаративним истраживањима на пољу књижевне и културне историје, превасходно проучавањем италијанско-оријенталних веза. Такође, њен предмет изучавања је италијанска културна традиција у контакту са другим романским језицима и културама, стилско превођење књижевних и историјских текстова, као и палеографска, дипломатичка и филолошка анализа старих рукописа. Редовно учествује на међународним научним скуповима и објављује научне радове и монографије.

Наставни рад
Увод у италијанску културу и књижевност 1
Увод у италијанску културу и књижевност 2
Италијански језик 6
Италијански језик А1.2
Италијански језик А2.2
Италијански језик Б1.2

Научно-истаживачки рад
културна историја
књижевна историја
компаративна књижевност
фолклористика
историја језика
дипломатика и палеографија

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране