Павле Секеруш

Павле Секеруш, редовни професор

Контакт
Кабинет: 209
Е-адреса: psekerus@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломе

- Диплома Економског и Правног факултета, Пословно - Правни смер,
- Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Француски јез. и књ.),
- Диплома D. E. A. (Diplôme des études approfondies), Pariz XII
- Докторат из компаративне књижевности, Универзитет Париз III

Професионално искуство
- 1988 Асистент на Катедри за француски језик и књ. Филозофског факултета у Новом Саду
- 2000 Доцент на Катедри за Француски језик и књ., Универзитет у Новом Саду
- 2002 Члан Управног одбора Музеја Савремене ликовне уметности у Новом Саду - именовање Скупштине Покрајине Војводине
- 2003 Продекан за финансије Филозофског факултета
- 2004 Шеф Одсека за Романистику
- 2004 Продекан Филозофског факултета за међународну научну сарадњу
- 2005 Ванредни професор на Одсеку за романистику, Филозофски факултет
- 2009 Продекан Филозофског факултета за науку и међународну сарадњу сарадњу
- 2009 Проректор Универзитета у Новом Саду за науку и међународну сарадњу
- 2010 Редовни професор на Одсеку за романистику Филозофског факултета
- 2014 Координатор мастер програма Конференцијско превођење
- 2015 Члан Комисије Министарства за стицање научних звања истраживача
- 2016 Директор Франкофоног универзитетског центра

Стипендије, награде, одликовања
- 1990/91, Стипендиста француске владе (12 месеци, Париз, Sorbonne Nouvelle Paris XII)
- 1995/96, Стипендиста француске владе (12 месеци, Париз, Sorbonne Nouvelle Paris III)
- 1995/97 - Стипендиста програма високошколског образовања (ХЕСП, Праг, 15 месеци, Париз, Sorbonne Nouvelle Paris III)
- 2008 Орден француског Министарства образовања – титула витеза за заслуге у академском животу – допринос ширењу француског језика и културе у Србији

Наставни рад
- Француска култура II
- Француска књижевност романтизма
- Француска књижевност реализма и симболизма
- Француска књжевност прве половине XX века

Научно-истраживачки рад
Компаративна књижевност, пре свега имаголошка истраживања која за предмет имају проучавање утицаја традиције, историјског тренутка и идеологије на аутора и његов став према Другости. Овако постављена истраживања  природно се надовезују на историју идеја која прати еволуцију теоријских доктрина унутар различитих области културе и епистемологије. Француска књижевност је привилеговани оквир и извор материјала за изучавање, у свим својим манифестацијама, од продукције и рецепције текстова, до теорије и критике.

 Библиографија (избор)
- Les Slaves du Sud dans le miroir français, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002, 230 str. ISBN 86-7244-272-5
- Pavle Sekeruš et all., (Préface de Pierre Brunel. Introduction de Jean Bessière et Jean-Marc Moura) lmage des Slaves Du Sud dans la culture française de la première moitié du XIXe siècle: fonction et signification in Mélanges à l’Hommage à Daniel Henry Pageaux, L'Harmattan; Paris, 2007, 250-265 str. ISBN : 978-2-296-03782-3
- Pavle Sekeruš et all., Imagology, The cultural construction and literary representation of national characters, A critical survey, Edited by Manfred Beller and Joep Leerssen, Amsterdam/New York, NY 2007. XVI, 234-238 pp. ISBN: 978-90-420-2317-8
- Cyprien Robert, Un slavisant français du XIXe siècle, Филозофски факултет Нови Сад, 2009, 139 str. ISBN 978-86-6065-004-9                
- Pavle Sekeruš, Hugo Dyserinck, Manfred Beller et all., Imagologie et politique identitaire in Imagology today: Achievements, Challenges, Perspectives, Edited by Davor Dukić, Bouvier Verlag, Bonn 2011, 93-101 str. ISBN 978-3-416-03353-1
- Ivana Živančević Sekeruš, Pavle Sekeruš, Новчанице као медијум националних наратива, политика сећања и идентитета: пример Србије in Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014,  pp. 105-120, 2014. ISBN 978-86-85083-86-0
- Južnoslovenske teme u “Časopisu dva svetau periodu od Julske monarhije do Drugog carstva, Zbornik Matice Srpske za književnost i jezik, књ. LVII/2, 2/2009, стр. 257-267, ISSN 0543-1220 

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране