Александра Павловић

Александра Павловић, сарадник у настави

Контакт
Кабинет: 136
Е-адреса: aleksandra.pavlovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
◦ 2019. године – одбрањен мастер рад  на Филозофском факултету у Новом Саду, ужа научна област Педагогија;
◦ 2019. године – сарадник у настави за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; 
◦ 2017. године – одбрањен завршни рад на студијској групи Педагогија на Филозофском факултету у Новом Саду.

Наставни рад
Предшколска педагогија 1, Предшколска педагогија 2, Методика рада предшколског педагога, Игре и играчке, Педагошка антропологија, Теорије учења у настави, Педагошко-методички практикум 1, Концепције и модели предшколског васпитања

Научно-истраживачки рад
Предшколска педагогија
Социјална педагогија
 

Врх стране