Контакт

Шеф катедре:  доц. др Јасна Ухларик
Заменик шефа: проф. др Марина Шимак Спевакова
Секретар катедре: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11

Е-маил: slovaci@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 455 046, 485 38 92, 485 38 93

Врх стране