Контакт

Шеф Одсека: проф. др Јована Чикић
Заменик шефа: проф. др Алексеј Кишјухас
Секретар Одсека: Оливера Антић-Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: sociolog@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485-3852

Врх стране