Жолт Лазар

Жолт Лазар, редовни професор

Контакт
Кабинет: 250
Телефон: 021/485-3905
Е-адреса: zolt.lazar@ff.uns.ac.rs

Биографија
2017. – редовни професор (област: Социологија), Филозофски факултет, Нови Сад
2012. – ванредни професор (област: Социологија), Филозофски факултет, Нови Сад
2007. – доцент (област: Социологија), Филозофски факултет, Нови Сад
2006. – докторат (област: Социологија), Филозофски факултет, Нови Сад
1998. – магистратура (област: Политичке науке), Факултет политичких наука, Београд
1992. – диплома (област: Социологија), Филозофски факултет, Нови Сад
1987. – диплома (област: Марксизам), Филозофски факултет, Нови Сад
Рецензент републичке акредитационе комисије (КАПК, 2013-15)
Члан Стручног савета за област друштвених и хуманистичких наука Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (2009-15)
Главни и одговорни уредник часописа Социолошки преглед (2009-12)
Члан редакције часописа Лéтüнк
Члан Српског социолошког друштва (ССД) и Америчке антрополошке асоцијације (ААА)

Наставни рад
Социологија културе, Социологија религије, Теорија културе, Културна политика, Популарна култура и животни стилови, Социологија интеркултурне комуникације, Социологија етницитета

Научно-истраживачки рад
мултикултуралност, омладинске поткултуре, популарна култура, културне потребе, етничка дистанца, колективни идентитети, вредности, религија, магија, празноверје, окултизам, тајна друштва

Библиографија (избор)
- Lazar, Žolt, Dragan Koković (2017). Sociologija kulture sa elementima kulturne antropologije. Novi Sad: Mediterran publishing.
- Lazar, Žolt (2009). Nastanak masonerije. Novi Sad: Mediterran Publishing.
- Lazar, Žolt (2008). Značaj primitivne magije. Novi Sad: Mediterran Publishing.
- Lazar, Žolt (ed.) (2007). Vojvodina Amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Faculty of Philosophy – Department of Sociology, Mediterran Publishing. <http://www.mediterran.rs/knjige/Vojvodina.html>
- Dević, Ana Tamara, Zsolt Lazar (2017). Sauer’s, Godowsky’s, and Backhaus’s Budapest Recitals in the Reviews of Géza Csáth (1906–1912). Studia Musicologica 58 (3-4): 399-414.
- Marinković, Dušan, Dušan Ristić, Žolt Lazar (2017). Genealogy of the Other and Practices of Spatialization. Synthesis philosophica 64 (2): 433-447.
- Lazar, Žolt (2016). Naučni značaj trobrijanske ekspedicije Bronislava Malinovskog. U: B. Malinovski, Zločin i običaji u primitivnom društvu, Novi Sad: Mediterran publishing, str. 133-151.
- Лазар, Жолт, Душан Ристић (2010). Значај националних савета и активизам припадника националних мањина у Аутономној покрајини Војводини. Социолошки преглед XLIV (4): 567-593.
- Lazar, Žolt (2009). Vojvodina in Europe – Models of Territorial Identification of the Citizens of Vojvodina. Zeitschrift für Balkanologie, 45 (1): 57-65.
- Lazar, Žolt (ur.) (2002). Omladinske potkulture i publika EXIT-a. Novi Sad: EXIT udruženje.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране