Ђорђе Деспић

Ђорђе Деспић, редовни професор

Кoнтaкт
Кaбинeт 312
Брoj тeлeфoнa
E-aдрeсa djordje.despic@ff.uns.ac.rs

Биoгрaфиja
Рођен 1968. године у Ужицу, основну, средњу школу завршио у Новом Саду. На Филозофском факултету у Новом Саду магистрирао и докторирао. Од 2018. је ванредни професор на Одсеку за српску књижевност. Уредник је Летописа Матице српске.

Нaстaвни рaд
На основним студијама држи Теорију књижевности, а на мастер студију курсеве о Миодрагу Павловићу. На докторским студијама има курс Увод у интертекстуалност.

Нaучнo-истрaживaчки рaд

Савремена српска поезија и проза; српска књижевност 19. и 20. века; стваралаштво Миодрага Павловића; интертекстуалност.

 Библиoгрaфиja (избoр)

  • Аксиолошки изазови, Књижевна омладина Србије, Београд 2000.
  • Спирални трагови (критике и есеји о српском песништву), Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево 2005.
  • Порекло песме, Агора, Зрењанин 2008.
  • Преживети у тексту, Службени гласник, Београд 2011.
  • О песничкој структури Љубомира Симовића или поента „гујиног једа“, Зборник радова Песничке вертикале Љубомира Симовића, Институт за књижевност и уметност/ Учитељски факултет, Београд; Дучићеве вечери поезије, Требиње; Београд - Требиње 2011
  • О есејистици Миодрага Павловића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 61, свеска 2, година 2013.
  • Путања модерне српске поезије, Зборник радова "Српска поезија данас" (ур. Миро Вуксановић), Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Новом Саду, Нови Сад 2014.
  • Поезија, проза и есеји Вељка Петровића. У: Вељко Петровић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности" (приредио Ђорђе Деспић), књига 53. Издавачки центар Матице српске, Нови Сад 2014.
  • О речима у огледалу, У: Поезија Драгана Јовановића Данилова, зборник (ур. Иван Негришорац, Ђорђе Деспић), Матица српска, Нови Сад, 2015.
  • Поезија и есејистика Миодрага Павловића. У: Миодраг Павловић, Антологијска едиција "Десет векова српске књижевности" (приредио Ђорђе Деспић), књига 79. Издавачки центар Матице српске, Нови Сад 2018.

 

Врх стране