Зорица Хаџић Радовић

Зорица Хаџић Радовић, редовни професор

Кабинет: 310/III
Број телефона: 485-3957
Е-адреса: zorica_hadzic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођена је у Новом Саду где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду 2002. године. На истом Одсеку завршила је постдипломске студије.
Магистарску тезу „Песнички и прозни опус Данице Марковић“ одбранила је 2006. године.
Докторску дисертацију „Књижевно дело Милете Јакшића“ одбранила je 2012. године.
Члан Рукописног и Лексикографског одељења Матице српске.
Од 2015. године уређује едицију „Новосадски манускрипт“ Градске библиотеке у Новом Саду.

Наставни рад
Српска књижевност 2 (Српска филологија)
Српска књижевност 3 (Српска филологија, Српски у контакту)
Српска књижевност 4 (Српска филологија, Српски у контакту)
Српска књижевност 1 и 2 (Српски у контакту)
Занемарене списатељице у српској књижевности XIX XX века (Српска књижевност)
Аутобиографије, мемоари и дневници у српској књижевности XIX и XX вeка (мастер студије)
Студијско истраживачки рад (мастер студије)
Методика наставе српске књижевности и језика – методичка пракса (мастер студије)
Књижевнице и канон српске књижевности (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Проучава српску књижевност 19. и 20. века.
Уже области интересовања: Заборављени писци; стваралаштво српских књижевница; аутобиографије, мемоари и дневници у српској књижевности; проучавање архивске грађе – преписка српских писаца, рукописне оставине писаца; књижевна периодика...

Књиге
Историја једне самоће. Поезија и проза Данице Марковић, Нови Сад 2007.
Тиха пристаништа Милете Јакшића, Београд 2012.
Белешке на маргинама. О скрајнутим књижевноисторијским изворима, Београд 2015.
О Милану Шевићу, Нови Сад 2017.

Приређене књиге (избор)
Отворена писма Јована Јовановића Змаја (Невен 1880 – 1904), Нови Сад 2009.
Милета Јакшић, Из моје бележнице, Нови Сад 2010.
Милан Савић, Лаза Костић, (у сарадњи са М. Ненином), Београд 2010.
Анђелија Л. Лазаревић, Говор ствари. Сабрани списи, Београд 2011.
Милан Шевић, Дневници, (у три књиге), Нови Сад 2013 (1), 2014 (2), 2017 (3).
Јелена Скерлић Ћоровић, Живот међу људима, мемоарске белешке, Нови Сад, 2014.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране