др Јована Марчета

Научни сарадник
Филозофски факултет

Библиографија

Радови у часописима

THE CONCEPTUALISATION OF MUSIC IN THE FRENCH AND SERBIAN LANGUAGES

J. Marčeta, THE CONCEPTUALISATION OF MUSIC IN THE FRENCH AND SERBIAN LANGUAGES, Teme, Vol. XLVII, No. 2, pp. 423 - 439, Jun, 2023

АуториЈована Марчета
Година2023
DOIhttps://doi.org/10.22190/TEME220521027M
ЧасописTeme
ВолуменXLVII
Број2
Страна од423
Страна до439

Концептуализација женe у француским, италијанским и српским пословицама

J. Marčeta, Концептуализација женe у француским, италијанским и српским пословицама, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Vol. 66, No. 2, pp. 89 - 102, 2023

АуториЈована Марчета
Година2023
DOI10.18485/ms_zmsfil.2023.66.2.6
ЧасописЗборник Матице српске за филологију и лингвистику
Волумен66
Број2
Страна од89
Страна до102

Linguistic picture of woman in French and Serbian

J. Marčeta, Linguistic picture of woman in French and Serbian, Review of Cognitive Linguistics, Vol. 20, No. 2, pp. 384 - 411, Dec, 2022

АуториЈована Марчета
Година2022
DOIhttps://doi.org/10.1075/rcl.00116.mar
ЧасописReview of Cognitive Linguistics
Волумен20
Број2
Страна од384
Страна до411

Концепт културе у српској и француској језичкој слици света

J. Marčeta, Концепт културе у српској и француској језичкој слици света, Култура, Vol. 177, pp. 35 - 44, 2022

АуториЈована Марчета
Година2022
DOI10.5937/kultura2277035M
ЧасописКултура
Волумен177
Страна од35
Страна до44

Балетска терминологија француског порекла у српском језику

J. Marčeta, С. Савић, Балетска терминологија француског порекла у српском језику, Теме – часопис за друштвене науке, Vol. XLIV, No. 3, pp. 813 - 828, 2020

АуториЈована Марчета и Свенка Савић
Година2020
DOIhttps://doi.org/10.22190/TEME181114058М
ЧасописТеме – часопис за друштвене науке
ВолуменXLIV
Број3
Страна од813
Страна до828

Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике српског, француског и италијанског језика

J. Marčeta, Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике српског, француског и италијанског језика, Гласник Етнографског института САНУ, Vol. 67, No. 1, pp. 173 - 185, 2019

АуториЈована Марчета
Година2019
DOIhttps://doi.org/10.2298/GEI1901173M
ЧасописГласник Етнографског института САНУ
Волумен67
Број1
Страна од173
Страна до185

Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском језику

J. Marčeta, Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском језику, Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Vol. 7, pp. 109 - 125, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
DOI10.19090/zjik.2017.109-125
ЧасописЗборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду
Волумен7
Страна од109
Страна до125

Утицај европске културе на језичку слику света говорника српског, француског и италијанског језика (на примеру фразема са кулинарском компонентом)

J. Marčeta, Утицај европске културе на језичку слику света говорника српског, француског и италијанског језика (на примеру фразема са кулинарском компонентом), Прилози проучавању језика, Vol. 48, pp. 109 - 125, 2017

АуториЈована Марчета
Година2017
DOIhttps://doi.org/10.19090/ppj.2017.48.109-125
ЧасописПрилози проучавању језика
Волумен48
Страна од109
Страна до125

Култура исхране као основа фразеолошког изражавања српског, француског и италијанског народа

J. Marčeta, Култура исхране као основа фразеолошког изражавања српског, француског и италијанског народа, Култура, Vol. 156, pp. 146 - 159, 2017

АуториЈована Марчета
Година2017
DOI10.5937/kultura1756146M
ЧасописКултура
Волумен156
Страна од146
Страна до159

Допринос савременој лексикографији на примеру Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика

J. Marčeta, Допринос савременој лексикографији на примеру Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 18, pp. 21 - 28, 2017

АуториЈована Марчета
Година2017
DOI10.18485/primling.2017.18.2
ЧасописPRIMENJENA LINGVISTIKA
Волумен18
Страна од21
Страна до28

Хлеб у француској, италијанској и српској фразеологији

J. Marčeta, Хлеб у француској, италијанској и српској фразеологији, Примењена лингвистика, Vol. 17, pp. 107 - 117, 2016

АуториЈована Марчета
Година2016
DOIhttps://doi.org/10.18485/primling.2016.17.9
ЧасописПримењена лингвистика
Волумен17
Страна од107
Страна до117

Књиге и библиографије

Храна у француској, италијанској и српској фразеологији

J. Marčeta, Храна у француској, италијанској и српској фразеологији, Задужбина Андрејевић, 2021

АуториЈована Марчета
Година2021
ИздавачЗадужбина Андрејевић
ISBN978-86-525-0401-5
broj strana102
Тип књигемонографија
Број страна102

Остали радови

Концептуализација ума у српском и италијанском језику

J. Marčeta, Концептуализација ума у српском и италијанском језику, Problems of Conceptualization reality and Modeling Linguistic Picture of the World, pp. 60 - 68, Kirov: ICITO Publishing House, 2023

АуториЈована Марчета
Година2023
ИздавачKirov: ICITO Publishing House
ISSN/ISBN978-5-907743-55-7
Страна од60
Страна до68

Жене и мушкарци у српској и француској фразеологији

J. Marčeta, Жене и мушкарци у српској и француској фразеологији, Језици и културе у времену и простору 10, pp. 97 - 106, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2022

АуториЈована Марчета
Година2022
ИздавачFilozofski fakultet
ISSN/ISBN978-86-6065-717-8
Страна од97
Страна до106

The Concept of Fruit in French, Italian and Serbian Phraseology

J. Marčeta, The Concept of Fruit in French, Italian and Serbian Phraseology, Where Our Languages and Cultures Meet and Mix: A View from Serbia, pp. 331 - 346, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2021

АуториЈована Марчета
Година2021
ИздавачFilozofski fakultet
ISSN/ISBN978-86-6065-640-9
Страна од331
Страна до346

MAGA MAGAZINOVIĆ: MODERN DANCE INSTEAD OF A DOCTORATE IN PHILOSOPHY

J. Marčeta, MAGA MAGAZINOVIĆ: MODERN DANCE INSTEAD OF A DOCTORATE IN PHILOSOPHY, pp. 403 - 405, Теме, Универзитет у Нишу, 2021

АуториЈована Марчета
Година2021
ИздавачТеме, Универзитет у Нишу
DOI10.22190/TEME200602022M
Страна од403
Страна до405

Stimulus word husband in the French and Serbian Languages: Linguistic Picture of the World

J. Marčeta, Stimulus word husband in the French and Serbian Languages: Linguistic Picture of the World, Problems of Conceptualization reality and Modeling Linguistic Picture of the World: Collection of scientific works, međunarodni zbornik radova, pp. 109 - 116, Severodvinsk; Kirov: ICITO Publishing House, 2021

АуториЈована Марчета
Година2021
ИздавачSeverodvinsk; Kirov: ICITO Publishing House
DOI10.52376/978-5-907419-66-7
Страна од109
Страна до116

Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији

J. Marčeta, Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији, Интеркултуралност у образовању, тематски зборник, Лаура Спариосу, Ивана Иванић, Виолета Петковић (ур.), pp. 279 - 297, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
ISSN/ISBN978-86-80707-68-6
Страна од279
Страна до297

Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива

J. Marčeta, Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива, pp. 177 - 180, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 2018

АуториЈована Марчета
Година2018
ИздавачЗборник Матице српске за сценске уметности и музику
ISSN/ISBN0352-9738
Страна од177
Страна до180
Врх стране