Трибина Одсека за психологију: Рад психолога у затвору – процена и третман починилаца кривичних дела

Време07. мај 2019. 09:37
ПредавачДипломирани психолог Предраг Кузмановић
ОрганизаторОдсек за психологију
МестоФилозофски факултет, свечана сала

Гост трибине ће бити дипломирани психолог Предраг Кузмановић, запослен у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици, а трибина ће бити на тему:

Рад психолога у затвору – процена и третман починилаца кривичних дела, 15.05.2019. u 17:00, сала 114

Основни циљ трибине јесте да представи студентима начин рада психолога са починиоцима кривичних дела. Пажња ће бити посвећена предрасудама према овој популацији и повећању рационалног сагледавања починилаца кривичних дела, основним карактеристикама ове популације, основним елементима процене и третмана.
Садржај трибине ће чинити следеће теме:
- Основни појмови (кривично дело, притворено лице, осуђени, затвор,  врсте затвора и врсте одеЉења у затворима, условни отпуст).
- Криминалистичка психологија, форензичка психологија и пенолошка психологија – у чему је разлика и шта који психолог ради.
- Да ли треба радити са починиоцима кривичних дела?  Сврха кажњавања, кажњавање наспрам одмазде, оправданост рада са психолошког аспекта и са аспекта заједнице.
- Предрасуде и главне грешке процене.
- Неке заједничке карактеристике починилаца кривичних дела.
- Радна места психолога у затвору: процена и поновна процена ризика од вршења кривичних дела, процена ризика од наступања угрожавајућег понашања,  третман и интервенције у кризи.
- Модел процене починилаца кривичних дела.
- Модел третмана починилаца кривичних дела.
- Програми рада са починиоцима кривичних дела у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици.

Слике

  • /uploads/attachment/najava/40/Psihologija_tribina_KPZ.jpg
Врх стране