Женско пролеће на Филозофском факултету, мај 2024.

Време13. мај 2024. 16:30

Серија предавања "Женско пролеће на Филозофском факултету" се наставља одмах након пролећних празника. Наше следеће гошће су др Адриана Захаријевић, научна саветница Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, и др Анкица Чакардић, ванредна професорка Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу. Њихова предавања се реализују уз подршку пројекта UNIGEM и мреже "Philosophy and Interdisciplinarity" програма CEEPUS. Топло вас позивамо да посетите ова предавања и да са собом поведете заинтересоване колегинице и колеге.

Четвртак, 9. мај, 16:30, сала 114
Др Адриана Захаријевић
Таласи еманципације
Шта је тачно феминизам? О каквом је феномену реч, колико је стар, одакле долази?  На овом излагању феминизам ће се приказати историјски, кроз његове таласе, и кроз политичке оквире кроз које је најчешће проговарао. Разговараћемо о три таласа феминизма, односно о постепеној и неравномерној еманципацији жена у свету и код нас. Циљ  је такође да се објасни о чему говоримо када разликујемо типове феминизама. Шта су либерални, марксистички и радикални феминизам? Најзад, размотрићемо где смо данас. Има ли још простора за феминизам ако се чини да су сва права освојена?

Петак, 10. мај, 16:30, сала 114
Др Анкица Чакардић
Дионизијски социјализам југословенске Праксис школе и феминистичка praxis филозофија
У предавању ћу изложити уводне скице о југословенској Праксис школи и њеној филозофији револуције, а потом ћу покушати интерпретативно-аналитички репертоар praxis филозофије допунити феминистичким читањем ове светски познате интелектуалне традиције. Полазим од статуса ауторица у часопису Праxис, било да је реч о њиховој бројчаној заступљености, њиховим конкретним теоријским преокупацијама те родној подели рада у уредничким редовима Часописа. У тако постављеном епистемолошком регистру укратко ћу представити и јединствену марксистичко-феминистичку филозофију праксисовке Блаженке Деспот, чији се рад у контексту филозофијско-родне проблематике нажалост неће наћи на страницама Praxisa, већ у неким другим публикацијама.

Понедељак, 13. мај, 16:30, сала 114
Др Анкица Чакардић
Марксизам Розе Луксембург: Јединство конкретног тоталитета и историјске реалности
Циљ предавања је представити социјалну филозофију револуционарке Розе Луксембург, махом преко њене полемике с неокантовцима, а потом допунити класична марксистичка читања Луксембург феминистичким анализама које се темеље на њеној критици политичке економије. Идеја је да представим ауторичино разумијевање процеса акумулације капитала али и уведем анализу њених дела кроз очиште теорије социјалне репродукције. Узимајући у обзир њено кључно дело Акумулација капитала: прилог економском објашњењу империјализма, као и неколицину есеја о "женском питању", покушаћу довести у везу њено објашњење динамичке везе капиталистичке и некапиталистичке просторности с феноменом комодификације репродуктивног рада.

Adriana Zaharijević je naučna savetnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. U svom radu spaja političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju. Autorka je četiri monografije, Postajanje ženom (2010), Ko je pojedinac? (2014, 2019), Život telā. Politička filozofija Džudit Batler (2020) za koju je dobila nagradu Anđelka Milić, i Judith Butler and Politics (Edinburgh University Press, 2023). Objavljivala je u časopisima East European Politics and Socities: and Cultures, European Journal of Women Studies, Signs, Redescriptions, Women’s Studies International Forum. Tekstovi su joj prevođeni na albanski, italijanski, mađarski, makedonski, nemački, portugalski, slovenački, turski i ukrajinski, a sama već dve decenije aktivno prevodi feminističku teoriju i filozofiju na srpski jezik. Dobitnica je Emma Goldman Snowball nagrade za 2022. godinu.
https://ifdt.bg.ac.rs/dt_team/zaharijevic-adriana/

Ankica Čakardić je izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za socijalnu filozofiju na Odsjeku za filozofiju i voditeljka Rodnih studija Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Autorica je triju monografija: Pobunjeni um: eseji iz radikalne socijalne filozofije (2021), Ustajte, prezrene na svijetu: tri eseja o Rosi Luxemburg (2019, na hrvatskom, engleskom i nemačkom jeziku) i Sablasti tranzicije: socijalna historija kapitalizma (2019) te je objavila preko 60 članaka u raznim hrvatskim i svetskim naučnim časopisima. Gostovala je kao predavačica na univerzitetima u Nemačkoj, Engleskoj, Letoniji, Španiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Austriji, Češkoj, Srbiji, Grčkoj, Litvaniji i SAD-u, te je bila na stipendijama u Gracu, Budimpešti, Varšavi, Sofiji i Ljubljani. Članica je međunarodnih uredništava izdanja The Collective Works of Rosa Luxemburg pri izdavačkoj kući Verso (London/New York) i časopisa Historical Materialism: Journal of Critical Marxist Theory (London).

Добродошли!

Слике

  • /uploads/attachment/najava/359/zensko_prolece_m.png
Врх стране