НАЦИОНАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ ДУШЕВНОГ ЗДРАВЉА НАКОН ПАНДЕМИЈЕ COVID-19: ХИЈЕРАРХИЈСКО МОДЕЛОВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ И СОЦИЈЕТАЛНИХ ФАКТОРА

Ово истраживање се спроводи уз подршку Фонда за науку Републике Србије, број пројекта #7528289, https://cov2soul.rs/

Како је пандемија узрокована COVID-19 утицала на душевно здравље становништва?
Наша намера  је да методично и систематично испитамо стање душевно здравља и учесталост психијатријских поремећаја становништва Србије. То ће за нас бити прилика да разумемо постојеће потребе становништва и да помогнемо институцијама да благовремено пруже одговарајућу помоћ код различиих душевних сметњи.
На душевно здравље у време пандемијских криза утичу многи фактори, на пример биолошки фактори (близина извора заразе, тренутно здравствено стање), психолошки фактори (индивидуална психолошка предиспозиција, емоционална трауматизација, тренутно душевно стање), као и социјетални фактори (нпр. демографија окружења, економски фактори, организација здравствене заштите на нивоу општина у којима људи живе, инфраструктурни аспекти, безбедност и сл.).
У нашем пројекту детаљно ћемо испитати душевно стање на узорку преко 1000 људи, који ће бити одабрани тако да репрезентују целокупно становништво. Дизајн студије подразумева случајан одабир испитаника, што значи да ће се испитаници контактирати у њиховим кућама, где ће стручњаци разговарати и упознати се са евентуалним сметњама и тегобама. Од централног интереса наше студије је да уочимо да ли постоји одређени психијатријски поремећај (или више њих), колико су јаки симптоми датог поремећаја, какав је квалитет живота наших испитаника. Испитаћемо и различите параметре развоја и функционисања општина у којима живе.

Врх стране