Упис студената којима у школској 2022/23. години истиче законски рок за завршетак студија

одношење захтевa на шалтерима Студентске службе од 16. до 20. 10. 2023. године)

 

У складу са одредбама Закона о високом образовању и Статута Универзитета у Новом Саду, обавештавамо:

  1.  Студенте који су уписали основне академске студије (обима 240 ЕСПБ) школске 2014/15. године
  • студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 8.500 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.
  1. Студенте који су уписали основне академске студије (обима 240 ЕСПБ) школске 2015/16. године
  • уколико је студентима остало највише 30 ЕСПБ, могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 10.000 динара и 2 ШВ обрасца.
  • уколико је студентима остало више од 30 ЕСПБ, могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 8.500 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.
  1. Студенти који су уписали мастер академске студије (обима 60 ЕСПБ) школске 2020/21.  године

- студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 8.500 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

  1. Студенти који су уписали мастер академске студије (обима 60 ЕСПБ) школске 2021/22. године

- студенти којима је остало највише 30 ЕСПБ (студијско-истраживачки рад и/или мастер рад) могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 10.000 динара и 2 ШВ обрасца.

- уколико је студентима остало више од 30 ЕСПБ, могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 8.500 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 10.000 динара према важећем ценовнику. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

  1. Студенти који су уписали докторске студије (обима 180 ЕСПБ) школске 2016/17. године

- студенти могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 20.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 15.000 динара према важећем ценовнику. годину. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

  1. Студенти који су уписали докторске студије (обима 180 ЕСПБ) школске 2017/18. године

- студенти којима је остала само одбрана докторске дисертације, могу да продуже студије за два семестра. За упис је потребно донети: индекс, уплатницу у износу од 10.000 динара и 2 ШВ обрасца.

- студенти којима је остао један или више испита и докторска дисертација могу да на лични захтев изврше повратак на студије. Студент за повратак на студије плаћа редовне трошкове уписа 20.000 динара и трошкове за поновни упис на студије за студенте којима је истекао законски рок за завршетак студија у износу од 15.000 динара према важећем ценовнику. За упис је потребно донети: индекс, 2 ШВ обрасца и уплатнице.

  1. Студенти који су у шк. 2022/23. уписали повратак на студије у шк. 2023/24. години продужавају завршну годину студија први пут и плаћају износ од 6.000 динара. Студент који изврши повратак на студије има право да још четири пута упише продужетак завршне године студија.

Лица која поново стекну статус студента, уписују се као самофинансирајући студенти и задржавају овај статус до краја студија и не убрајају се у одобрени акредитовани број студената за одређени студијски програм.

 

Декан Факултета доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на студијски програм које садржи следеће податке:
1. број признатих ЕСПБ бодова;
2. обавезе студента у наставку студија
Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као број остварених ЕСПБ бодова на претходним студијама.

 

 

 

Врх стране