Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом (2015)

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

      Curriculum - Serbian Language and Literature for Ethnic Minorities (преведено на енглески)

Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Душанка Звекић-Душановић
Заменик шефа: проф. др Исидора Бјелаковић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 459 626, 485 3867

Врх стране