Марија Пастор-Кичи

Марија Пастор-Кичи, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 262
Број телефона: 485-3878
Е-адреса: manyi@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • Диплома Филозофског факултета (професор мађарског језика и књижевности), Нови Сад, 1991, Наслов рада: Csáth Géza Délutáni álom című novellájának jelentésstruktúrája.
 • Магистарска диплома (магистар лингвистичких наука), Нови Сад, Филозофски факултет. Наслов рада: A mai magyar élőbeszéd szövegszerkesztésének hangtani sajátosságai (Фонетске карактеристике конструисања текста у савременом мађарском живом језику), 2001.
 • Докорат (доктор филолошких наука), Нови Сад, Филозофски факултет.
  Наслов рада: A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. (Комуникативне особине синтактичке и интонацијске структуре информативних текстова у актуелној војвођанској мађарској дневној штампи и електронским медијима), 2011.
 • 1997–2001. асистент приправник из уже научне области Општа и мађарска лингвистика.
 • 2001–2012. асистент из уже научне области Општа и мађарска лингвистика.
 • 2012–2017. доцент из уже научне области Општа и мађарска лингвистика.
 • Од 2017 ванредни професор из уже научне области Општа и мађарска лингвистика.

Наставни рад

 • Мађарски језик 3: Морфологија и синтакса (15МКМК014, 15ЗУЗУ09, 15ЕЈЕЈ32, 15ЊЊ016)
 • Мађарски језик 3: Морфологија савременог мађарског језика (15СЈСЈ061)
 • Фонетика (15МКМК015)
 • Облици језичке комуникације (на мађарском језику) (15МКМК05, 15ЗУЗУ050, 15ИСИС044, 15ЊЊ016)
 • Превођење стручних текстова на српски/мађарски језик (15МКМК057)
 • Психолингвистика (15МКМК06)
 • Лингвистика текста (15МКМК069)
 • Дигиталне методе у настави језика (15ММ009)
 • Студијско истраживачки рад (15ММ015)
 • Комуникативна преспектива дискурса (15ДФЈ12)

Научно-истраживачки рад

 • Фонетика и фонологија
 • Лексиколошке, семантичке, морфолошке и синтаксичке особине мађарског језика
 • Когнитивна семантика, концептуализација и ментална репрезентација – језичко осликавање стварности
 • Интонацијске и синтаксичко-текстолошке карактеристике спонтаног говора
 • Психолингвистички фактори у продукцији и перцепцији спонтаног говора
 • Комуникативне карактеристике дискурса – функционална/комуникативна перспектива и други комуникативни фактори у говору и/или писаним текстовима
 • Двојезичност и контрастивно посматрање језичких феномена
 • Фактори еквиваленције у превођењу
 • Стручна терминологија и превођење
 • Карактеристике примене језика на интернету

Библиографија (избор)
Монографија

 • A mai vajdasági magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jellemzői. Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012, (Feljton); 351 o.

Поглавља у књигама

 • Fény szavunk  lexikai, szemantikai és konceptuális aspektusai. = Csányi Erzsébet (szerk): Ünnep. (Konextus könyvek; 10. Irodalom- és nyelvtudományi, pszicholingvisztikai, művészetelméleti és interdiszciplináris kutatások). Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktakási Kollégium, 2015. 155–169.
 • Ünnep és lakoma. Az ünnep jelentésének nyelvi-szemantikai és nyelven kívüli kontextusa. = Csányi Erzsébet (szerk): Ünnep. (Konextus könyvek; 9. Irodalom- és nyelvtudományi, pszicholingvisztikai, művészetelméleti és interdiszciplináris kutatások). Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktakási Kollégium, 2015. 137–158.
 • Karakteristike jezičkog izražavanja u pisanim interaktivnim komunikativnim formama na internetu kod mađarske manjine u Vojvodini. =  Prof. dr Miroslav Dudok (ed.): Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad. 2012. 213–225.
 • Antiposlovice na mađarskim i srpskim internet stranicama. = Grupa autora: Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura, Zbornik radova, Knjiga II. Filozofski fakultet Novi Sad. 2013. 839–847.

Студије објављене у часописима

 • Informatikai szakszavak a vajdasági magyar nyelvhasználatban. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2018. XLIII-2: 77–89. DOI: 10.19090/gff.2018.2.77-89
 • Az információtechnológiai (szak)nyelv magyarításának főbb kérdései és eredményei. Tanulmányok 2017/1,59–75.
 • Regionality – Language – Internet.
 • Egy tankönyvfordítás kontrasztív nyelvészeti és szövegszerkesztési vizsgálata. Tanulmányok 29./1996. 74- 95.
 • A beszélt nyelv mondatainak (megnyilatkozásainak) néhány szintaktikai sajátossága. Tanulmányok 28./1996. 147- l56.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране