Биљана Лунгулов

Биљана Лунгулов, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 133
Број телефона: +381 21 450-419
Е-адреса: biljana.lungulov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Биљана Лунгулов је дипломирала на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду 2007. године, где је 2009. године и одбранила мастер рад. Одбранила је докторску дисертацију под називом Анализа исхода учења као индикатора квалитета високог образовања и стекла титулу доктора наука на истом факултету 2015. године.

Од 2008. до 2017. године радила је као асистенткиња, а од 2017. године ради као доценткиња на Одсеку за педагогију Филозофског факултета у Новом Саду, где држи курсеве из области дидактике, образовне политике и високошколске педагогије на свим нивоима студија. Академска координаторка је за интернационализацију, мобилност и размену наставника и студената на Одсеку за педагогију.

Наставни рад
Дидактика 1
Дидактика 2
Образовне технологије
Дидактичке иновације
Образовне политике
Диференцијална дидактика (мастер студије)
Перспективе високошколског образовања (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Биљана Лунгулов је објавила једну монографију, (ко)ауторка је бројних радова у научним часописима и тематским зборницима од националног и међународног значаја, као што је и учествовала на научним конференцијама. Тренутно је ангажована на два национална и три међународна пројекта, а има и искуство у истраживачком раду на билатералним и покрајинским пројектима. Бави се образовним политикама, дидактиком и унапређењем квалитета наставе и образовања, високошколском педагогијом, као и образовним реформама.

Била је чланица HERE тима (Higher Education Reform Expert tima) у Србији и Радне групе за израду Закона о високом образовању при Министарству просвете Републике Србије. Додатно образовање стекла је кроз стручно усавршавање у области психотерапије, као и кроз учешће у бројним међународним и националним едукативним семинарима и радионицама.

Библиографија (избор)
- Lungulov, B., Knežević-Florić, O. & Ninković, S. (2019). Teacher Education in the Republic of Serbia. In K. G. Karas &  C. C. Wolhuter (Eds.), International Handbook of Teacher Education-worldwide (Vol. 2) (pp. 175-186), Nicosia: HM Studies and Publishing.
- Milutinović, J., Lungulov, B. i Trivunović, B. (2018). Efekti rangiranja univerziteta na koncept kvaliteta u visokom obrazovanju. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 18(2), 121-133.
- Lungulov, B. (2017). Pedagoški aspekti primene koncepta ishoda učenja u visokoškolskoj nastavi. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 17(2), 243- 257.
- Jevremov, T., Lungulov, B. i Dinić, B. (2016). Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave: efekti godine studija i akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, 65(3), 491–508.
- Lungulov, B. (2015). Demokratičnost i dostupnost visokog obrazovanja: formalni okvir i socijalna dimenzija reformskih procesa. Pedagoška stvarnost, 61(2), 228-239.
- Spevák, Z. i Lungulov, B. (2014): Redizajnovanie kurikula vo vysokoškolskom vzdelávaní – na ceste k výstupom učenia kompetenciám študentov. In M. Sirotova (Ed.),  Pedagogica actualis VI, (pp. 333-345), Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
- Gajić, O., Budić, S. i Lungulov, B. (2011). Personalne i socio-demografske karakteristike kao korelati vrednosnih orijentacija i interesovanja studenata u Vojvodini. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(1), 139-159.
- Lungulov, B. (2011). Significance of students’ evaluation for improving the quality of teaching. In A. Pejatović (Ed.) Evaluation in education in the Balkan countries (pp. 655-660), Belgrade: Balkan Society for Pedagogy and Education, Faculty of Philosophy University of Belgrade.
- Lungulov, B. (2009). Kako učenici vide svoje nastavnike. Beograd: Zadužbina Andrejević, Biblioteka INITIUM. 

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране