Стефан Нинковић

Стефан Нинковић, доцент

Контакт
Кабинет: 142
Број телефона: + 381 21 450419
Е-адреса: stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне и мастер академске студије педагогије завршио је на Филозофском факултету у Новом Саду. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2017. године стекао је звање доктор наука – педагошке науке. Тренутно је запослен као асистент са докторатом на Одсеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Учествовао је у реализацији међународних Темпус пројеката „Strengthening higher education for social policy making and social services delivery“ (SHESPSS, 2013-2017) i „Master program in educational leadership“ (EdLead, 2013-2017). Тренутно је ангажован у оквиру међународног Еразмус плус пројекта „Professional development of vocation education teachers with European practices“ (Pro-VET, 2018-2021).

Добитник је награде за најбољег младог истраживача Филозофског факултета у Новом Саду 2014. године. Служи се са два страна језика (енглески и немачки). Члан је Педагошког друштва Србије.

Наставни рад
На основним академским студијама педагогије:

 1. Компаративна педагогија 1
 2. Методологија педагошких истраживања са статистиком 1
 3. Теорија васпитања 3
 4. Методологија педагошких истраживања са статистиком 2
 5. Основе социјалне педагогије
 6. Компаративна педагогија 2
 7. Педагошко-методички практикум 1
 8. Социјална педагогија (ОАС Социјални рад)

На мастер академским студијама:

 1. Педагошка превенција поремећаја у социјалном понашању (МАС Педагогија, МАС Социјални рад)
 2. Управљање образовним институцијама (МАС Лидерство у образовању)
 3. Управљање подацима и пројектима (МАС Лидерство у образовању)

Научно-истраживачки рад
Бави се истраживањима области социјалне педагогије, лидерства у образовању и методологије педагошких истраживања. До сада је самостално и у коауторству публиковао преко 30 научних радова у релевантним међународним и домаћим часописима. Коаутор је монографије под називом „Хоризонти истраживања у образовању“. Ангажован је као истраживач на научноистраживачком пројекту „Значај партиципације у друштвеним мрежама за прилагођавање европским интеграцијама“ (бр. 179037) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Библиографија (избор)
- Knežević-Florić, O., Ninković, S., & Tančić, N. (2018). Inkluzivno obrazovanje iz perspektive nastavnika – uloge, kompetencije i barijere. Nastava i vaspitanje, 67(1), 7-22.
- Ninković, S., & Knežević Florić, O. (2018). Validation of the Serbian version of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES). Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 50(1), 72-92. doi: 10.2298/ZIPI1801072N
- Ninković, S., & Knežević Florić, O. (2018). Transformational school leadership and teacher self-efficacy as predictors of perceived collective teacher efficacy. Educational Management, Administration & Leadership, 48(1), 49-64. doi: 10.1177/1741143216665842
- Olić, S., Ninković, S., & Adamov, J. (2016). Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students` motivation towards science learning. Psihologija, 49(1), 51-66. doi: 10.2298/PSI1601051O
- Ninković, S. i Knežević Florić, O. (2014). Utemeljena teorija – znanje za teoriju i praksu. Nastava i vaspitanje, 63(4), 581-593.
- Zuković, S., Knežević-Florić, O., & Ninković, S. (2012). Adolescents' perception of coping strategies within families. Ljetopis socijalnog rada, 19(2), 275-296.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране