Контакт

Одсек за русинистику
Шеф Одсека: проф. др Миливој Алановић, вд. шефа Одсека    
Заменик шефа: мср Александар Мудри
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека за русинистику: М11
Кабинет Одсека за русинистику: 204

Е-маил: rusinski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 38 91

Врх стране