О одсеку

О одсеку
Русинистика као универзитетска дисциплина на Филозофском факултету у Новом Саду постоји од 1. децембра 1972. год. када је у звање лектора за русински језик изабран Јулијан Рамач,  1975. год. Јулијан Тамаш је изабран за асистента-приправника за русинску књижевност. При Институту за педагогију основана је Студијска група за русински језик и књижевност 1981. год, а за шефа је именован мр Јулијан Тамаш. Студијска група школске 1981/82. год. уписује прве студенте, а већ 1983. год. је основана Катедра за русински језик и књижевност.

На Одсеку за русинистику раде два редовна професора, др Јанко Рамач и др Михајл о Фејса, и два асистента, мр Анамариа Рамач Фурман и мср Александар Мудри.Значајан допринос развоју русинистике као научне дисциплине и Одсека за русинистику дали су и професори у пензији др Јулијан Рамач и др Јулијан Тамаш.

Одсек за русиннистику има богату русинистичку библиотеку са око 5.000 књига.

Студије и студенти
На Одсеку за русинистику постоје Основне академске студије (ОАС) и Мастер академске студије (МАС).

Основне академске студије трају четири године (осам семестара), вредност најмање 240 ЕСПБ. После завршетка ОАС студенти стичу диплому Дипломирани филолог – русински језик и књижевност. ОАС су конципиране тако да студенти током студија могу да стекну општа знања из области филологије и специфична знања из области русинистике, посебно из русинског језика и књижевности. После завршених ОАС студенти могу да се упишу на Мастер академске студије.

Мастер академске студије трају најмање годину дана (два семестра), вредност најмање 60 ЕСПБ. Студенти на мастер студијама имају могућност бирањем предложених изборних предмета да се определе за студије русинског језика или русинске књижевности. За време студија на МАС студенти продубљују и проширују своја знања из филолошких дисциплина и посебно из области русинског језика или русинске књижевности. Фонд часова предмета из области педагошких и методичких дисциплина обезбеђује стицања наставничког звања. Самосталан истраживачки рад даје добру основу за даље усавршавање у научно-истраживачком раду.

Завршавањем МАС студенти стичу диплому Професор русинског језика и књижевности.

Студенти с дипломом МАС русинског језика и књижевности, ако испуњавају предвиђене услове, могу да се упишу на докторске студије језика и књижевности или на интердисциплинарне студије на Филозофском факултету у Новом Саду.

Међународна сарадња
Катедра за русински језик и књижевност/Одсек за русинистику су скоро од свог оснивања много улагали у међународну сарадњу. Крајем осамдесетих година ХХ века успостављена је сарадња са Катедром за украјинистику Филозофског факултета у Прешову у Словачкој, са Филолошким и Историјским факултетом Државног универзитета у Ужгороду, са Државним универзитетом Иван Франко у Лавову, са Украјинском академијом наука и бројним научним радницима из области русинистике и украјинистике .

Наставници Одсека за русинистику су учествовали на бројним међународним научним конференцијама у Мађарској, Украјини, Пољској, Словачкој, Немачкој, Естонији, Русији, Турској, САД и у другим земљама.

Одсек је организовао међународне скупове из области русинистике и украјинистике у Новом Саду, на којима су узели учешће русинисти и украјинисти из земље и иностранства, из европских земаља и из САД, Канаде и Јапана. На тај начин је русинистика на Филозофском факултету у Новом Саду стицала углед и признање у славистичком свету. Одсек за русинистику издаје часопис Русинистични студиї/Ruthenian Studies у којем своје радове објављују русинисти и украјинисти из земље и иностранства.

Научно-истраживачки рад
Наставници и сарадници су учествововали у раду на научно-истраживачким пројектима у земљи које је финансијски подржавало Републичко министарство за науку и технолошки развој, тако и на они које је подржавао Секретаријат за науку и високошколско образовање АП Војводине. Учешћем на овим пројектима обављена су бројна истраживања из области русинског језика, русинске и украјинске књижевности и историје Русина, што је увек резултирало објављивањем појединачних радова или посебних публикација које представљају значајан допринос развоју русинистике као научне дисциплине.

Наставници и сарадници Одсека за русинистику су од оснивања Катедре за русински језик и књижевност морали прво да научно опишу свој предмет проучавања, а тек онда да га предају на универзитетском нивоу. Из тога је проистекло неколико објављених капиталних дела из области русинистике и украјинистике.

Библиотека 
Одсек за русинистику има богату русинистичку и славистичку библиотеку са фондом од око 5.000 књига. Скоро половину фонда чине књиге купљене као заоставштина од русинског лингвисте проф. Хавријила Нађа. Фонд има један легат, од етнолога Љубомира Међешија. У фонду се чувају и ретке књиге, значајне за русинистику и славистику, бројни часописи и многа од првих издања на русинском језику на овим просторима. Део фонда чине књиге из области украјинистике, добрим делом поклони Амбасаде Украјине у Републици Србији или других украјинских асоцијација или универзитета из Украјине. Семинарска библиотека Одсека за русинистику пружа студентима неопходне уџбенике и литературу, а наставници и истраживачи у фонду библиотеке имају вредну литературу за русинистичка и шире славистичка истраживања.

 

Врх стране