доц. др Тијана Балек

Доцент
Одсек за славистику
Научна областРусистика
Датум избора 9. јануар 2023.

Предмети

15ДФЈ46Глаголске категорије у контрастивној перспективи
15ЕФ18Руски језик 1 - Фонетика руског језика 1
15ЕФ34Руски језик 1 - Фонетика руског језика 2
15ЕФ50Руски језик 2 - Морфологија руског језика са анализом грешака 1
15ЕФ69Руски језик 2 - Морфологија руског језика са анализом грешака 2
15РЈ002Руски језик А2.1
15РЈ006Руски језик А2.2
15РЈРЈ001Руски језик I - Фонетика руског језика 1
15РЈРЈ016Руски језик 2 - Морфологија руског језика са анализом грешака 1
15РЈРЈ026Руски језик 2 - Морфологија руског језика са анализом грешака 2
15РЈРЈ10Руски језик 2 - Фонетика руског језика 2
15СФСФ030Руски језик 1
15СФСФ042Руски језик 2

Библиографија

Радови у часописима

Општи поглед на глаголе као средства изражавања слагања и неслагања у руском и српском језику

T. Balek, Општи поглед на глаголе као средства изражавања слагања и неслагања у руском и српском језику, Арнаудов сборник, Vol. 12, pp. 65 - 73, 2022

АуториТијана Балек
Година2022
ЧасописАрнаудов сборник
Волумен12
Страна од65
Страна до73

Однос глагола држати (се) и његових граматичких деривата у светлу видске корелативности

T. Balek, Однос глагола држати (се) и његових граматичких деривата у светлу видске корелативности, Баштина, Vol. 32, No. 58, pp. 15 - 25, 2022

АуториТијана Балек
Година2022
ЧасописБаштина
Волумен32
Број58
Страна од15
Страна до25

О видској кореспонденцији неких негативно обојених глагола емоционалних односа у руском језику и њихових српских еквивалената

T. Balek, О видској кореспонденцији неких негативно обојених глагола емоционалних односа у руском језику и њихових српских еквивалената, Opera Slavica: Slavistické rozhledy, Vol. 32, No. 4, pp. 21 - 34, 2022

АуториТијана Балек
Година2022
ЧасописOpera Slavica: Slavistické rozhledy
Волумен32
Број4
Страна од21
Страна до34

О временској (не)локализованости у словенским језицима на примеру Андрићеве приповетке „Аска и вукˮ и превода на русински и руски језик

T. Balek, О временској (не)локализованости у словенским језицима на примеру Андрићеве приповетке „Аска и вукˮ и превода на русински и руски језик, Ruthenian Studies, No. 6, pp. 155 - 169, 2022

АуториТијана Балек
Година2022
ЧасописRuthenian Studies
Број6
Страна од155
Страна до169

Видски статус глаголских неологизама коронавирусне епохе у руском и српском језику

T. Balek, Видски статус глаголских неологизама коронавирусне епохе у руском и српском језику, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Vol. 47, No. 1, pp. 203 - 220, 2022

АуториТијана Балек
Година2022
ЧасописГодишњак Филозофског факултета у Новом Саду
Волумен47
Број1
Страна од203
Страна до220

О лексичкој каритивности репрезентованој глаголима и граматикализацији партиципаната у руском језику

T. Balek, О лексичкој каритивности репрезентованој глаголима и граматикализацији партиципаната у руском језику, Славистика, Vol. 25, No. 2, pp. 82 - 92, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописСлавистика
Волумен25
Број2
Страна од82
Страна до92

Морфосинтаксичке и прагматичке особине глагола любить(ся) и волети (се) као експонената глагола са значењем позитивних осећања у руском и српском језику

T. Balek, Морфосинтаксичке и прагматичке особине глагола любить(ся) и волети (се) као експонената глагола са значењем позитивних осећања у руском и српском језику, Philologia Mediana, Vol. 13, pp. 739 - 755, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописPhilologia Mediana
Волумен13
Страна од739
Страна до755

Граматички деривати глагола любить у контексту видске (не)парности и валентности (са кратким освртом на еквиваленте у српском језику)

T. Balek, Граматички деривати глагола любить у контексту видске (не)парности и валентности (са кратким освртом на еквиваленте у српском језику), Opera Slavica: Slavistické rozhledy, Vol. 31, No. 4, pp. 45 - 57, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописOpera Slavica: Slavistické rozhledy
Волумен31
Број4
Страна од45
Страна до57

Нека запажања о интратерминалности у контексту на материјалу српског језика

T. Balek, Нека запажања о интратерминалности у контексту на материјалу српског језика, Наш језик, Vol. 52, No. 2, pp. 25 - 37, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописНаш језик
Волумен52
Број2
Страна од25
Страна до37

Релативне каритивне конструкције са везничко-предлошким спојем или без у српском језику (уз осврт на ситуацију у руском језику)

T. Balek, Релативне каритивне конструкције са везничко-предлошким спојем или без у српском језику (уз осврт на ситуацију у руском језику), Orbis Linguarum / Езиков свят, Vol. 19, No. 3, pp. 30 - 41, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописOrbis Linguarum / Езиков свят
Волумен19
Број3
Страна од30
Страна до41

Видске и семантичке карактеристике глагола из тематског поља „температура /–/” у руском језику уз кратак осврт на могуће еквиваленте у српском језику

T. Balek, Видске и семантичке карактеристике глагола из тематског поља „температура /–/” у руском језику уз кратак осврт на могуће еквиваленте у српском језику, Лингвистични проблеми , Vol. 2, pp. 235 - 241, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ЧасописЛингвистични проблеми
Волумен2
Страна од235
Страна до241

Стилски маркирани глаголи из домена људске говорне активности у савременом руском и српском језику

T. Balek, Стилски маркирани глаголи из домена људске говорне активности у савременом руском и српском језику, Orbis Linguarum / Езиков свят, Vol. 18, No. 1, pp. 31 - 43, 2020

АуториТијана Балек
Година2020
ЧасописOrbis Linguarum / Езиков свят
Волумен18
Број1
Страна од31
Страна до43

Дескрипција осећања помоћу температурне лексике у роману На сунчаној страни Иве Андрића

T. Balek, Дескрипција осећања помоћу температурне лексике у роману На сунчаној страни Иве Андрића, Limes Slavicus 4: Културни концепти на славянството, Vol. 4, pp. 221 - 236, 2019

АуториТијана Балек
Година2019
ЧасописLimes Slavicus 4: Културни концепти на славянството
Волумен4
Страна од221
Страна до236

Базични глаголи емоционалних односа с негативним денотативним значењем у руском и српском језику (ненавидеть : мрзети; ненавидеть друг друга : мрзети се)

T. Balek, Базични глаголи емоционалних односа с негативним денотативним значењем у руском и српском језику (ненавидеть : мрзети; ненавидеть друг друга : мрзети се), Филолог, Vol. 18, pp. 233 - 253, 2018

АуториТијана Балек
Година2018
ЧасописФилолог
Волумен18
Страна од233
Страна до253

О транспозицијама значења температурних придева у руском и српском језику

T. Balek, О транспозицијама значења температурних придева у руском и српском језику, Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 37, No. 2, pp. 225 - 240, 2018

АуториТијана Балек
Година2018
ЧасописStudia Philologica Universitatis Velikotarnovensis
Волумен37
Број2
Страна од225
Страна до240

Перцепција стварности употребом температурних придевских лексема хладан у српском и холодный у руском језику

T. Balek, Перцепција стварности употребом температурних придевских лексема хладан у српском и холодный у руском језику, Limes Slavicus 3: Културни концепти на славянството, Vol. 3, pp. 62 - 71, 2018

АуториТијана Балек
Година2018
ЧасописLimes Slavicus 3: Културни концепти на славянството
Волумен3
Страна од62
Страна до71

Упоредна анализа сативних глагола у српском и руском језику (на корпусу савремених књижевних дела)

T. Balek, Упоредна анализа сативних глагола у српском и руском језику (на корпусу савремених књижевних дела), Прилози проучавању језика, Vol. 48, pp. 31 - 48, 2017

АуториТијана Балек
Година2017
ЧасописПрилози проучавању језика
Волумен48
Страна од31
Страна до48

Komparativni glagoli u srpskom jeziku u poređenju sa engleskim i ruskim

T. Balek, Komparativni glagoli u srpskom jeziku u poređenju sa engleskim i ruskim, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 7, pp. 53 - 70, 2017

АуториТијана Балек
Година2017
ЧасописZbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Волумен7
Страна од53
Страна до70

Књиге и библиографије

Моноаспективи у руском и српском језику

T. Balek, Моноаспективи у руском и српском језику, Филозофски факултет, 2023

АуториТијана Балек
Година2023
ИздавачФилозофски факултет
ISBN978-86-6065-824-3
broj strana210
Тип књигемонографија
Број страна210

Остали радови

Дефектност видске парадигме у руском и српском језику

T. Balek, Дефектност видске парадигме у руском и српском језику, Филозофски факултет, Нови Сад, 2021

АуториТијана Балек
Година2021
ИздавачФилозофски факултет
Врх стране