ОХС: Невена Предојевић - Интертекстуалност у роману Доктор Паскал Емила Золе

Време25. април 2024. 11:00

Филозофски факултет

Отворени хуманистички семинар

Четвртак, 25. aприл, 12ч

Свечана сала (114) Филозофског факултета

Невена Предојевић, докторанд

ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ  У  РОМАНУ ДОКТОР  ПАСКАЛ  ЕМИЛА  ЗОЛЕ

Предавање се бави термином интертекстуалност и применом ове одреднице на роман Доктор Паскал Емила Золе. Циљ истраживања је да се поставе интертекстуални оквири романа, уже према одредници посебне интертекстуалности Марка Јувана. Истраживање је показало да се интертекстуaлност може систематизовати на дела која фигурирају у оквиру поетике натурализма, и на старозаветну причу која се поставља као оквир романа Доктор Паскал. Показало се да је експлицитно дефинисан интертекст који упућује на  Чарлса Дарвина, Иполита Тена, а имплицитно на Оноре де Балзака. У раду је указано на то да се наведени интертекст поставља као оквир поетике натурализма Емила Золе, док је интертекст старозаветне приче постављен у контексту симбола. Тиме се успоставља књижевни поступак писца и тежња да напише дело истине, користећи се научним методом.

***

Невена Предојевић је докторанд на катедри за књижевност и језик на Филозофском факултету у Новом Саду, предаје српски језик и књижевност у Гимназији у Бачкој Тополи. Звање мастер професор књижевности и језика – компаратиста стекла је одбраном мастер тезе: Жеља као деструктивни елемент у роману Тровачница Емила Золе, на студијском програму за компаративну књижевност. Поље интересовања је писац Емил Зола и његов циклус Ругон-Макар. У својој докторској дисертацији истражује аксиолошки аспект дела француског писца, питање интелектуалности које се формира у француском друштву подстакнуто делом и ликом Емила Золе, као и питање рецепције француског писца у српској књижевности. Њен досадашњи рад углавном је био усмерен ка експертизи у пољу превођења са француског и руског језика у оквиру међународних сајмова технике у Москви и Паризу, као и превођење техничке документације компанија. Преводилац је на Филмском фестивалу Палић са поменутих језика. Учествовала је на неколико научних скупова и семинара, националној и међународној конференцији. Говори француски, руски и енглески језик.

Слике

  • /uploads/attachment/najava/357/doktor-pascal-b-iext122487083_m.png
Врх стране