Пројекти

Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918, Микавица Дејан, решење број: 142-451-2457/2019-03

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Употреба матерњег језика на друштвеним мрежама као фактор утицаја на етнолингвистичку виталност Мађара Сабина Халупка Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Централна аудио-библиотека Универзитета у Новом Саду (ЦАБУНС) - Маја Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.07.2016.

Слободан Бјелица - "Историјске основе аутономије Војводине" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Марко Шкорић - "Културно наслеђе и идентитет у контексту модернизацијских процеса и социокултурних и технолошких промена" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Момир Самарџић - "Култура сећања на Војвођанском простору од 19. до 21. века" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Ђура Харди - "Интеракција култура, привредни токови и социјалне структуре на тлу Војводине као историјски процес дугог трајања (од Антике до 16 века)" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.
Врх стране