Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adults – GENIUS

Пројекат се спроводи уз подршку Фонда за науку Републике Србије, број пројекта #7744418
Реализација пројеката је 2022-2025.

http://star.ff.uns.ac.rs/genius/

GENIUS је окупио интердисциплинарни тим истраживача из области психологије, молекуларне биологије и медицине чији је основни циљ утврђивање механизама помоћу којих генетички фактори и фактори окружења, као и њихова интеракција, доприносе развоју функционалних и дисфункционалних образаца адаптације људи, попут емоционалне регулације, склоности ка ризичним понашањима или ка доношењу ризичних одлука.

Применом проширеног породичног близаначког дизајна, који укључује испитивање близанаца и чланова њихових породица, као и породица с двоје деце сличног узраста, стећи ће се увид у то како карактеристике родитеља утичу на стилове адаптације њихове деце, те који средински чиниоци могу да максимизирају наследни потенцијал особе. Поред тога, комбиновање близаначке студије са епигенетичким приступом омогућиће значајан корак ка проналажењу нових епигенетичких асоцијација са болестима и дисфункционалним животним стиловима, што може имати импликације на идентификацију биомаркера за њихову дијагнозу и прогнозу. Наиме, близаначке студије омогућавају увид у удео наследних и срединских чинилаца у објашњењу неког понашања, а епигенетичке студије омогућавају увид у то како чиниоци окружења доприносе променама у ДНК и какав то има ефекат на понашање.

GENIUS се ослања на податке из првог регистра близанаца у Србији – STAR регистра  (енгл. Serbian Twin Advanced Registry – STAR), те ће се наставити са развојем овог регистра, а у склопу пројекта ће се креирати и STAR биобанка. GENIUS се реализује на принципима отворене науке, у оквиру које се посебно негује грађанска или волонтерска наука  (енгл. citizen science) чијим се активностима у склопу GENIUS пројекта може прикључити било ко кога интересује наука.

GENIUS ће пружити доказе који могу помоћи развоју персонализоване медицине, а посебну пажњу ће посветити персонализованом моделу васпитања и образовања, који треба да омогући родитељима и наставницима да препознају потребе детета на основу његових основних предиспозиција. Другим речима, GENIUS ће пружити детаљан увид у епигенетичке и срединске факторе који играју најважнију улогу у јачању потенцијала основних предиспозиција појединца и стварању стимулативног окружења за подстицање личног раста и развоја.

Пратите нас на https://twitter.com/GENIUS_rs

 

 

Врх стране