Листа изабраних ментора закључно са школском 2019/20.

Студенти који се припремају да пријаве тему докторске дисертације могу се код координатора одговарајућег програма ДАС обавестити о томе који наставници испуњавају услове за менторство.
Приложена листа садржи само имена оних наставника чији кандидати су већ пријавили тему докторске дисертације.

Листа изабраних ментора закључно са школском 2019/20.

Врх стране